Hurtigbåtkonferansen 2019, Trondheim 2. og 3. april

Året 1971 stod den første Westamaranen, Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane sin M/S Fjordglytt, for starten på en samferdselsrevolusjon på kysten.

Bare få år etter at ruten mellom Bergen og Sogn ble etablert var det Westamaraner i drift langs hele kysten fra Finnmark til Rogaland.

Nå står vi fremfor en ny revolusjon når hurtigbåtene blir utslippsfrie. Andre transportmidler trenger store investeringer i nye veier og baner, og fører med seg store miljøbelastninger og kostnader i form av asfaltslitasje og lignende. Hurtigbåten vil fortsatt seile på den naturlige vedlikeholdsfrie ferdselsåren og bruker stort sett eksisterende infrastruktur.

Hurtigbåtkonferansen 2019 vil ha hovedfokus på miljøforbedringer, men også hva miljøsatsingen medfører av sideeffekter.

God jul og godt nytt år

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes alle våre medlemmer og forretningsforbindelser.

Hilsen Hurtigbåtforbundet HRF

Geiranger Fjordservice med i HRF

Geiranger Fjordservice nytt medlem i Hurtigbåtforbundet HRF.

Geiranger Fjordservice AS er et selskap med lokale eiere og kontor i Geiranger. Fjord1 er største aksjonær.

«Gjennom tett samarbeid tar vi sikte på å gjere Geiranger til ein enda betre destinasjon. Målet er å gi kvar enkelt gjest ei god oppleving av Geiranger, blant anna ved å samarbeide om kjerneprodukta Geirangerfjord. Geiranger Fjordservice har utleige av syklar og bilar og kan dessutan tilby transport, guiding og ulike opplevingsaktivitetar»,  går det fram av selskapet si heimeside, https://www.geirangerfjord.no/

Selskapet sitt nye flaggskip, Geirangerfjord II, ble overlevert fra Maritime Partner AS 1. juli 2018. Geirangerfjord II er en sightseeingbåt, som er skreddersydd for opplevelsesturer i fjordlandskapet. Den nye båten er sertifisert for 147 passasjerer og i tillegg til fjordsightseeing i Geiranger, er det lagt til rette for charterturer og rutekjøring til og fra Ålesund som selskapet har fått konsesjon på. Selskapet har beholdt sin gamle båt, Geirangerfjord, som har vært en god og formålstjenlig båt på fjorden i mange år.

Geirangerfjord II. Foto: Geiranger Fjordservice AS

Arkiv