Årsmøte 2018 – Hurtigbåtforbundet 30 år!

Hurtigbåtforbundet er 30 år og årsmøtet 2018 ble lagt til Svalbard for å feire jubileet.

Det ble en innholdsrik og flott tur med mange fine opplevelser. Deltakerne fikk først presentert Svalbards historie i en kulturhistorisk vandring hvor et besøk på Svalbard Museum og Svalbard Galleri var lagt inn. Et besøk i Svalbard Kirke samt en busstur rundt i byen gav et godt inntrykk av byen og naturen.

Størstedelen av lørdagen gikk med til årsmøtesakene og faglig påfyll. Vedtektene ble vedtatt endret slik at styret nå består av fem representanter. Ny strategiplan ble også vedtatt.

Lørdag kveld var det tur til Camp Barentz som ligger ca 10 km fra Longyearbyen sentrum, ikke langt fra Gruve 7. En meget dyktig guide tok imot deltakerne og loset alle trygt inn i lavoen. Selvsagt med riflen på ryggen siden vi var utenfor isbjørntrygt område. Her ble det servert tradisjonsmat fulgt av like tradisjonell drikke mens guiden fortalte engasjert om isbjørnen og Svalbard.

Søndag var det tur med hurtigbåt til Barentsburg. Her var det to dyktige guider som fulgte hver sin gruppe rundt i byen og fortalte byens historie og nåværende situasjon. Flere fargerike bygninger og et spesielt kapell bygget i forbindelse med flyulykken på Operafjellet var av stor interesse.

På turen tilbake passerte vi den gamle russiske gruvebyen Grumant som er i relativt dårlig forfatning siden den ble fraflyttet for snart 60 år siden.

Om kvelden var det guidet tur i Gruve 3, et interessant innblikk i gruvedriften og gruvebusens historie, en historie som på Svalbard går mot slutten. Flere fikk prøve seg i faget ved å krabbe langs den 60 cm høye gruvestollen.

Selve jubileet ble feiret i Gruve 3 sitt dagrom med fireretters middag, sang av mannskoret Store Norske og gode taler. Spesiell heder til Gunn Lovise Gautesen som i 2018 deltok i sine siste tarifforhandlinger etter mange år i forhandlingsutvalget. Edgar Ådnanes fra Kystverket Vest var spesielt invitert til jubileumsfeiringen. Han fikk takk og mange lovord for sin store innsats og gode samarbeid med Hurtigbåtforbundet i arbeidet med nytt merkesystem langs kysten.

Interessant tur til Barentsburg.

Rygerdronningen til Rødne Fjord Cruise døpes i dag

Rødnes største satsing til nå, karbonkatamaranen Rygerdronningen, døpes i dag. Skipet har allerede vært i drift en stund mellom Stavanger og Lysefjorden med turister fra alle verdenshjørner.

Dette er en virksomhet Rødne kjenner godt fra mange år med forskjellige båter. Felles for de fleste av disse er at de er bygget hos Brødrene Aa i Hyen. Når rederiet skulle ta et nytt steg for å møte den stadig voksende interessen for turer til Lysefjorden, var det aldri tvil om at også det nye fartøyet skulle komme fra verftet i Nordfjord.

Byggematerialet var også gitt, etter at verftet har bygget 12 fartøy i karbonfiber til rederiet, fra den første, ambulansebåten Rygerdoktoren i 2002, til Rygerdronningen.

Rygerdronningen har alt en kan forvente av en moderne passasjerbåt i turistfart. Spesialbygget innredning med avgjørende vekt på utsikt, stor moderne kiosk og store åpne dekk for de som foretrekker å stå ute.

Det er lagt spesielt vekt på miljøvennlig drift av den 37,6 meter store katamaranen som er utstyrt med 2 stk Volvo D13B på 368 Kw. Med Servogear Ecoflow propeller er servicefarten oppgitt til 19,5 knop. Forbruket skal ligge under 10 liter per nautisk mil. Passasjertallet er 300.

Hurtigbåtforbundet gratulerer våre medlemmer Rødne, Brødrene Aa og Servogear med enda et flott fartøy helt i verdenstoppen.

Hurtigbåtkonferansen 2018 vel i havn…

Hurtigbåtkonferansen 2018, med undertittel; Hurtigbåten –  verdens reneste transportmiddel, ble avviklet 17. og 18. april på Scandic Nidelven i Trondheim. Mer enn hundre deltakere fikk høre tilsammen 18 innlegg fra engasjerte aktører i hurtigbåtbransjen. Mange sider av problemstillingen hurtigbåt og miljø ble belyst; alt fra spørsmålet om vi har nok strøm til lading av alle batteriene som må til dersom diesel skal fases ut, ikke bare på hurtigbåter, men på ferger, biler og alt som blir drevet med forbrenningsmotorer. Svaret var enkelt, – vi mangler 100 TWh.

Hurtigbåten har gjennom de siste ti årene gjennomgått enorme forbedringer ved bedre motorer, fremdriftssystem, skrogdesign og ikke minst vektreduksjoner. Dette vil være verdifullt når vi nå står foran neste fase; å gjøre båten utslippsfri ved å ta i bruk nye energibærere. Ved nullutslipp vil hurtigbåten bli verdens reneste transportmiddel siden den i motsetning til konkurrentene ikke krever store infrastrukturkostnader og naturinngrep som veier, jernbaner og flyplasser. At det grønne skiftet kan være god butikk for leverandører av nytt utstyr ble fremholdt i de fleste foredragene. Vi fikk også høre at stille båter drevet av elektrisitet kan ha andre fordeler som når en skal komme nær naturen ved hvalsafari og lignende.

Kort oppsummert kan en si at det er mulig å drive hurtigbåter på korte strekninger med den teknologien vi har i dag. Så snart det dukker opp en oppdragsgiver som er villg til å betale den ekstrakostnaden som må påregnes for de første anleggene, så kan båten leveres og settes i drift. Det samme kan en faktisk si om hydrogendrevne båter, men her er tilgangen på hydrogen et tilleggsproblem som må løses. Også for denne versjonen må oppdragsgiver påregne en ekstrakostnad i forhold til de tradisjonelle løsningene. Som en understreking av mulighetene blir Future of The fjords satt i drift i disse dager. Helelektrisk og utslippsfri med plass til 450 passasjerer i 16 knop.
Ikke i i offentlig rute, – men likevel helt sikkert lønnsom. Sterke signaler og enda flere slike fartøy, – kanskje med hydrogendrift, kom under konferansen.

Det finnes gode støtteordninger, men flere påpekte at det må bevilges midler over statsbudsjettet, slik det er gjort for fergefarten, for å komme i gang innenfor offenlig rutefart.

 

HRF-prisen 2018

Under konferansen ble HRF-prisen 2018 utdelt. Den gikk til verftet Brødrene Aa AS for deres vilje til utradisjonell satsing på ny teknologi, byggematerialer og design gjennom alle år siden verftet ble startet i 1947. Overgang til komposittmaterialer, bygging av fartøy uten oppdragsgiver, nye produksjonsmetoder og ikke minst en grunnleggende evne og vilje til å lytte til kundenes erfaringer og ønsker ble fremhevet under utdelingen. Prisen består av et diplom og et kunstverk av Ørnulf Opdahl.

Anstein Aa (t.v) og Lars Endre Gimmestad med HRF-prisen 2018.

Arkiv