Program Hurtigbåtkonferansen 2018

Hurtigbåtkonferansen 2018

Scandic Nidelven, Trondheim 17. og 18. april

Programmet for Hurtigbåtkonferansen 2018 tar form. Miljøproblematikken i samfunnet blir stadig mer fokusert. Krav som følger av internasjonale avtaler og nasjonale målsetninger blir stadig skjerpet. Det fører til at det blir gjort mange nye teknologiske fremskritt. Bare siden Hurtigbåtkonferansen i april 2017 har endringene vært markante. Mye av dette ønsker vi å formidle under årets konferanse.

Her er noen stikkord:

* Hybrid – mer enn bare miljøforbedring. Stille reise blant hvaler i uberørt natur

* Det koster å utvikle ny teknologi. På kort sikt kan også driften bli dyrere. Er vi forberedt på regningen?

* Ny NOx-avtale, NOx-fondets muligheter for støtte til miljøtiltak

* Stille seilas i verdensarvområdet. The Fjords satser på helt utslippsfrie opplevelser

* Bellona, miljøregnskapets  revisorberetning

* Massiv økonomisk støtte fra EU gir NCE Maritime CleanTech drahjelp i arbeidet med utslippsfri hurtigbåtrute

* Må vi ha med all energien,  alltid?

* Takler strømnettet å erstatte alle dieselmotorene?

* Hurtigbåten – verdens reneste transportmiddel

Meld deg på til en nyttig konferanse. Påmelding her

Rune Midtkandal valgt til styreleder i HRF

HRF avholdt årsmøte og seminar i Flåm fredag og lørdag. Mer enn 70 deltakere og gjester tilstede. At Flåm, et svært viktig reiselivsmål, ble valgt, var ingen tilfeldighet. Seminaret hadde som tema hvordan båten, og hurtigbåten spesielt, kan få en enda større plass i et ekspansivt reiseliv. Deltakerne fikk høre om erfaringene som er gjort både av storaktøren Rødne og de noe mindre, men voksende rederiene, Lødingen Skyssbåtservice og Helgøy Skyssbåt. Deretter var det The Fjords sin tur å fortelle om sine erfaringer og strategier blant annet rundt det etterhvert svært kjente turistfartøyet Vision of The Fjords, levert fra Brødrene Aa i 2016. Alle var opptatt av samarbeid og dette ble det også tatt tak i under den påfølgende debatten. Et annet viktig poeng som ble fokusert på er den personlige kontakten med gjestene. Det ble stilt spørsmålstegn ved om det er nødvendig med så strenge prosedyrene for besøk i styrehuset, – eller «krev only» som Jon Arne Helgøy kalte det.

Under den tradisjonelle programposten produkt- og selskapspresentasjoner, fikk deltakerne høre om det interessante Måløymiljøet som omfatter blant annet mangeårig medlem i HRF, Måløy Verft, og Easy Form som produserer former til blant annet skrog og ikke minst til modeller som blir testet i søsterbedriften Stadt Towing Tank. Den 180 meter lange slepetanken har det mest avanserte utstyret for testing under alle forhold.

HRF har avtale med Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz og denne gangen fikk vi en klargjørende utgreiing av advokat Martin Marsteen Williams rundt noen av problemstillingene med forskrift 1400 om drift av fartøy som frakter 12 eller færre passasjerer, samt noen tolkninger rundt virksomhetsoverdragelse.

Under årsmøteforhandlingene lørdag var nettopp 1400 forskriften gjenstand for debatt. Styret ønsket årsmøtet sine synspunkt på hvordan HRF skal forholde seg etter at Sjøfartsdirektoratet har tillatt at fartøy etter 1400 forskriften blir brukt i rutefart.

Det er registrert mange og til dels ukorrekte påstander i rapporter og i media om hurtigbåt og utslipp. Derfor valgte årsmøtet å sette av et betydelig beløp til omdømmebygging rundt hurtigbåt generelt, og mulighetene som finnes til å gjøre hurtigbåten til det mest miljøvennlige transportmiddelet.

Rune Midtkandal fra Maritime Partner ble valgt til ny styreleder etter Mats Martinsen, som hadde frasagt seg gjenvalg etter fem år i lederstillingen. Med seg i styret får han gjenvalgte Lars A. Rødne, L. Rødne og Sønner, og Svein-Erik Fjellgaard, Lovund Skyss, som ikke var på valg. Vararepresentanter til styret er Trond Helgøy, Ingebjørn Aasheim og Daniel Kvernøy.

Det var avsatt tid til en tur med Vision of The Fjords til Gudvangen og en tur med Flåmsbanen før det hele ble avsluttet med en stilfull festmiddag lørdag kveld.

 

Mange av deltakerne på strekningen Stavanger til Flåm fikk en flott tur med Rygerkongen fra Rødne.

«Det var det»; Mats Martinsen takker av etter fem år som styreleder i HRF.

Save

Save

Save

Save

Arkiv