Bli medlem

Medlem i HRF? Ja!

Hurtigbåtforbundet har to typer medlemskap:

 

Rederimedlemmer

Passasjerbåtbåtrederier og andre rederier med sammenfallende interesser.

Firmamedlemmer

Firma som har som næring å utvikle og/eller produsere passasjerbåter og/eller utstyr til slike båter.

Også andre som har interesse eller tilknytning til passasjerbåtmiljøet tas opp som medlem. Dette innbefatter også støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, og betaler halv kontingent. Styret har rett til å avslå medlemskap

Kontingenten for 2017 er fordelt med en kontingentdel på kr 16 140,-og en serviceavgift på kr 5 360,- + mva, fordelt på to terminer. I tillegg har vi en kontingent pr. ekstra båt rederiene eier på kr 3 580,-, også fordelt på to terminer.

Medlemmer med 2 eller førre ansatte, betaler 50% av kontingent og serviceavgift.

 

Medlemssøknad i HRF

 

Send epost til post@hrf.no eller fyll ut skjemaet under.

 

Selskap/rederi/person

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

E-post (obligatorisk)

Arkiv