Medlemsmøte i Kragerø

Taxibåtnæringen i Kragerø er en betydelig næring. Hvert år frakter båtene mange ti-talls tusen passasjerer til og fra hytter i skjærgården ved Kragerø og Bamble. Også ambulanseoppdrag og andre beredskapsoppdrag blir utført av taxibåtene.

Virksomheten er ikke fri for konflikter. Bølger fra taxibåter som passerer nær hytter brygger og fortøyde båter er stadig gjenstand for klager. Selv om fritidsbåter nok har skyld i mye mer er det lett å adressere problemene til de lett kjennelige taxibåtene. Havnevesenet i Kragerø har innført 5-knopsgrense i mange viktige leier og områder, noe som sterkt begrenser virksomheten til taxibåtnæringen. Turer som før tok noen få minutter blir nå mye lenger. Effektiviteten har gått vesentlig ned. På samme tid som vi nå gjør en tur, kunne vi før gjøre to turer, hevder taxibåtrederne.

Denne problemstillingen ble tatt opp under et medlemsmøte i Kragerø forrige uke der Ottar J. Aare fra HRF var til stede. Alle taxibåtmedlemmene og Kragerø fjordbåtselskap deltok. Til møtet var det også invitert flere som ikke er medlemmer. I tillegg til fartsbegrensningene ble problemstillingene rundt sertifikater og ikke minst sertifikatgivende fartstid diskutert. Dette vil HRF ta opp med Sjøfartsdirektoratet. Mot slutten av møtet deltok havnefogd i Kragerø Svein Arne Walle. Han redegjorde for bestemmelsene om fartsbegrensninger. Til tross for henstillinger om lettelser og endringer kunne han ikke love dette, men forsikret at det ikke er planer om nye begrensinger. Det ble også avtalt at avtalene og rammene rundt taxibåtbryggen i Kragerø skal gjennomgås.

Dagen ble avsluttet med hyggelig middag.

 

Kragerø 002

Arkiv