fbpx

Bli medlem

Medlem i HRF? Ja!

Hurtigbåtforbundet har to typer medlemskap:

Rederimedlemmer

Passasjerbåtbåtrederier og andre rederier med sammenfallende interesser.

Firmamedlemmer

Firma som har som næring å utvikle og/eller produsere passasjerbåter og/eller utstyr til slike båter.

Også andre som har interesse eller tilknytning til passasjerbåtmiljøet tas opp som medlem. Dette innbefatter også støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, og betaler halv kontingent. Styret har rett til å avslå medlemskap.

 

Kontingenten for 2020 er fordelt med en kontingentdel på kr 17 400,-og en serviceavgift på kr 5 770,- + mva, fordelt på to terminer. I tillegg har vi en kontingent pr. ekstra båt rederiene eier på kr 3 850,-, også fordelt på to terminer.

Medlemmer med 2 eller færre ansatte, betaler 50% av kontingent og serviceavgift.

 

Medlemssøknad i HRF

Send epost til eller fyll ut skjemaet under.

 

Selskap/rederi/person

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

E-post (obligatorisk)

For at Hurtigbåtforbundet HRF skal kunne behandle min innmelding, gir jeg mitt samtykke til at data i dette skjemaet lagres og behandles. ‎

Arkiv