Rederimedlemmer

Passasjerbåtbåtrederier og andre rederier med sammenfallende interesser.

Firmamedlemmer

Selskaper som utvikler, produserer eller forhandler passasjerfartøy, samt utstyr og dokumentasjonsarbeider relatert til denne bransjen tas også opp som medlemmer. Også andre som har interesse eller tilknytning til passasjerbåtmiljøet kan tas opp som medlem. Dette innbefatter også støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, og betaler halv kontingent. Styret har rett til å avslå medlemskap.

Informasjon om årets kontigent

Kontingenten for 2021 er fordelt slik:

Grunnbeløp kontingentdel: 17 600,-

+ Serviceavgift på kr 5 830,- + mva

+ Tilleggsavgift pr. ekstra fartøy som rederiene eier på kr 3 890,-

Hele kontigenten fordeles på 2 innbetalingsterminer, hhv. i januar og juli.

Medlemmer med 2 eller færre ansatte, betaler 50% av kontingent og serviceavgift.

For medlemmer med 8 fartøy eller flere tilkommer ekstra serviceavgift

Innmeldingsskjema

  Medlemsfordeler

  Tariffavtaler med NSOF, NSF og DNMF

  HRF bidrar med veiledning i lønn, pensjon og andre HR-forhold

  HRF bidrar med veiledning i sertifikatkrav, kompetansekrav, anbudsregler, konflikthåndtering

  HRF Hurtigbåtkonferansen – Den maritime bransjes viktigste møteplass – 10% rabatt på konferanseavgiften

  HRF Årsmøte med minikonferanse og sosiale arrangement –  fordel for medlemmer

  Sikkerheitsenteret i Måløy (SIM) – 10% rabatt på kursavgift

  Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz: Rabattordning ved konsultasjon og juridisk bistand

  Forsikringsavtale (WIP)

  Scandic Hotels – Hotell rabatt-avtale

  Fuel-service – Rabattavtale med bl.a. gratis befaring/analyse + rabatt på diesel-rensing/vask

  Diverse Rabattavtaler ; WIP

  Kurs og kompetansebygging

  Sikkerhetsstyring