fbpx

Nyheter

Krever startbevilgninger til Stad skipstunnel i statsbudsjettet for 2021

Etter initiativ fra Hurtigbåtforbundet HRF har sjømannsorganisasjonene og HRF sendt understående opprop til Stortinget, Regjeringen og Samferdselsdepartementet.

Organisasjonene krever at NTP-vedtaket om oppstart av byggingen av Stad skipstunnel i denne stortingsperioden blir gjennomført, og at startbevilgninger blir lagt inn i statsbudsjettet for 2021.

Startbevilgning til Stad skipstunnel, Statsbudsjettet 2021

Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Hurtigbåtforbundet HRF er kritiske til at Kystverket sine kalkyler for bygging av Stad skipstunnel nå er sendt ut på ekstern kvalitetssikring. Kystverket sin rapport, som var et svar på KS2 og de økte byggekostnadene som ble presentert der, har vært kjent i ett år. Til utarbeidelsen av rapporten ble mange av de største og mest velrenommerte selskapene i landet benyttet. Det ble skissert mange tiltak for å spare inn på kostnadene. I rapporten dokumenteres det at tunnelen kan bygges innenfor rammene som er lagt til grunn i NTP. Vi reagerer på manglende tillit til det arbeidet som er gjort. Vi reagerer også på tidspunktet for bestilling av ny kvalitetssikring, som til alt overmål skal utføres av det samme selskapet som la frem KS2.

Stortinget har vedtatt byggestart i inneværende stortingsperiode. Skal løfter fra Regjeringen og Stortinget gjennomføres, må det bevilges oppstartsmidler i Statsbudsjettet for 2021.

Bygging av Stad skipstunnel har brei politisk støtte både lokalt, regionalt og i Stortinget. Næringslivet står samlet bak kravet om å sikre det vanskeligste og farligste havstykket langs kysten. En ser på Stad skipstunnel som ett av de viktigste tiltakene for å få mer gods over fra vei til sjø.

Stad skipstunnel er det eneste store offentlige investeringsprosjektet innenfor sjøtransporten. Det er gjennomført mer enn 20 utredninger. Prosjektet er kvalitetsikret langt mer enn sammenlignbare prosjekt både når det gjelder teknisk gjennomføring, kostnader og nytteverdi.

Tiden for handling er overmoden og vi krever nå at startbevilgningene legges inn i statsbudsjettet for 2021, og at Stortinget tar ansvar for at det skjer dersom Regjeringen velger å ikke følge opp stortingsvedtaket i NTP.

Med vennlig hilsen

Hans Sande, administrerende direktør Norsk Sjøoffisersforbund

Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør Det norske Maskinistforbund

Johnny Hansen, forbundsleder Norsk Sjømannsforbund

Bjarne Rygg, daglig leder Hurtigbåtforbundet HRF

Ny daglig leder i Hurtigbåtforbundet HRF

Etter en grundig prosess er Bjarne Rygg nå ansatt, og har begynt i stillingen som daglig leder i Hurtigbåtforbundet HRF fra 1. juni. Bjarne Rygg er 50 år, familiefar og kommer fra Sandane i Gloppen. Han har frem til nå vært konstruksjonssjef hos Brødrene Aa i Hyen. Nytt kontorsted for Hurtigbåtforbundet HRF blir Sandane Senter.

Bjarne Rygg er utdannet ingeniør og har lang fartstid innenfor utvikling av moderne passasjerbåter. Oppgavene hos Brødrene Aa omfattet blant annet ledelse av Brødrene Aa Engineering. Han har hatt ansvar for kontakten med klasse- og sjøfartsmyndigheter samt dialog med kunder og leverandører. Oppgavene omfattet også utvikling- og spesifikasjonsarbeider, prosjektplanlegging, personalansvar og deltakelse i generelle administrative oppgaver i bedriften. Han er sosialt engasjert og ser på ansettelsen i HRF som en stor tillitserklæring og vil gjøre alt for å utvikle organisasjonen fremover.

HRF-prisen 2019

Under årsmøtet til Hurtigbåtforbundet HRF i Svolvær ble HRF-prisen 2019 tildelt Vidar Hop Skyssbåter AS. Komiteen for tildeling av HRF-prisen består av styreleder Rune Midkandal, styremedlem Lars Andre Rødne, direktør Ottar J. Aare, regiondirektør i Kystverket Harald Tronstad og direktør i DNV-GL Narve Mjøs.

Da Vidar Hop Skyssbåter AS vant anbudet om fergesambandet Barmsundet i Selje kommune, lanserte rederiet et helt nytt konsept. Dette gjorde de i samarbeid med Teknopollen-miljøet i Måløy, med Gunnar Carlson i spissen. Bilferge med katamaranskrog bygget i komposittmateriale med elektrisk fremdrift er både revolusjonerende og tidsaktuelt.

Fergen er utviklet og bygget i et nært samarbeid mellom rederiet, verftsmiljøet og Sjøfartsdirektoratet. Katamaranskroget og overbygg er støpt i former hos Easy Form og fergen er ferdigstilt ved Måløy Verft. Det som gjør fergen helt spesiell, er at en, etter omfattende branntester, har klart kravene til A60 – brannbeskyttelse, utelukkende med bruk av komposittmaterialer. Mye nybrottsarbeid er utført av rederiet og verftet i form av omfattende tester og arbeid med regelverksendringer. Usikkerhetsfaktorene i prosjektet har vært store, og uten et rederi med vilje til å se mulighetene og ta risiko, ville prosjektet ikke blitt gjennomført.

Vidar Hop var forhindret fra å delta på årsmøtet, så prisen ble mottatt på hans vegne av Mats Martinsen, Loppa Legeskyssbåter.

Arkiv