På grunn av den uavklarte korona-situasjonen som landet fremdeles er inne i, flyttes Hurtigbåtkonferansen 2021 til høsten!

[02.02.2021] Konferansen skulle vært avholdt i Trondheim 20. og 21. april. Selv om trenden i landet vårt for tiden er lovende, så vil det ennå en tid vere relativt strenge råd og regler hva gjelder reise og forsamlinger. Slik situasjonen har vært etter nyttår, så har det ikke vært mulig å planlegge for noe stort arrangement i april.

Vi har derfor besluttet å kansellere vår-planen på grunn av den uklare pandemi-situasjonen.

Det vil i løpet av de første månedene bli besluttet ny dato for vårt store konferanse-arrangement. Mest trolig vil vi se på tidlig høst som aktuelt tidsrom, og da kanskje kombinert med HRF Årsmøte?

Er du og ditt selskap interessert i å bidra med innlegg på konferansen? Tema er ikke endelig besluttet, men det vil ikke være feil om vi avslører at miljø/klima og lav- og null-utslipp momenter vil treffe ganske bra…

Vi tar gjerne imot tips om interessante foredrag/foredragsholdere.