HURTIGBÅTKONFANSEN 2021: Bergen, 23.-24. sept. & HRF Årsmøte: Bergen, 24.-26. sept.

[25.06.2021] OPPDATERT INFORMASJON: GÅ TIL PÅMELDING-SKJEMA LENGER NEDE PÅ SIDEN, BÅDE FOR HURTIGBÅTKONFERANSEN OG ÅRSMØTE – -!!!!- DET FYLLES OPP, NY FRIST: PÅMELDING MULIG TIL MAX ANTALL ER NÅDD!

Velkommen til Hurtigbåtkonferansen 23. – 24. september 2021.

Konferansearrangementet starter med lunch på hotellet torsdag kl. 12:00. Selve fagkonferansen åpnes med velkomst kl. 13:00, og varer ut til ca. kl. 18:00. Konferansemiddag med lett underholdning begynner kl. 20:00 og avsluttes noe senere. Etter frokost fredag er første innslag på fagprogrammet planlagt til kl. 08:30 og det hele avsluttes med felles lunch fredag kl. 12:30.

Når konferansen avsluttes, åpner vi Årsmøte-arrangementet (for de som skal være med på det). Se info om opplegget her: https://hrf.no/uncategorized/hrf-arsmote-2021/

Hurtigbåtkonferansen har etablert seg som en viktig arena for utveksling av erfaringer, ideer og løsninger for fremtiden. Normalt samler konferansen årlig 140-150 deltakere, alt fra politikere, fylkeskommuner, kollektivselskap til forskning- og utviklingsmiljø, rederi, mannskap, verft og underleverandører. I 2020 måtte vi, som alle andre, avlyse pga Covid-19. Gjennom siste vinteren og våren har vi gjennomført mange mindre, men gode Teams-konferanser der leverandører har fått belyst utfordringene og presentert sine bærekraftige løsninger for fremtiden.

Det er ingen tvil om at digitale konferanser er knallbra alternativ for raske og kostnadseffektive treff. Det har vært et fantastisk verktøy nå i pandemi-tiden, men det erstatter ikke alt. Folk er nå veldig klar til å igjen kunne møtes fysisk for den ekte prat. Det er definitivt lysning i tunnelen og tilbakeføring til normaltilstand ledes frem stegvis og kontrollert. Om ikke håndtrykk og klem er helt på plass, så tilsier planer og prognoser at konferanser som denne skal kunne gjennomføres både trygt og hyggelig i slutten av september!

Årets Hurtigbåtkonferanse vil hovedsakelig handle om miljø & klima, lav- & null-utslipp og bærekraftige løsninger. Det er en spennende tid med mye utvikling, og det bygges opp store forventninger til den fremtidige hurtigbåt. Vi vil selvsagt få presentert nye og gode tekniske løsninger, men vi skal også utfordre på politikk, rammevilkår, økonomi, virkemiddelapparatet, beredskap, sikkerhet, etc.

Mange er bekymret for konsekvensene og prislappen;

Det må følge penger med på skiftet!

Vel Møtt!

  • Påmelding er bindende, ny frist: 26.08.2021
  • Avbestilling før 26.08.2021 gis refusjon av innbetalt beløp mot et gebyr på 500,-
  • Avbestilling mellom 26.08. og 20.09. gis 50 % refusjon av innbetalt beløp.
  • Avbestillling etter 20.09: Ingen refusjon av innbetalt beløp.
  • Ved kansellering av arrangement: full refusjon mot et gebyr på 400,-

BETINGELSER:

Detaljert program vil sendes ut like over sommerferien.

[08.06.2021] Hurtigbåtforbundet har tro på at vi er på vei ut av pandemien og satser på trygge omgivelser for vårt arrangement i Bergen til høsten. Tilbakemeldingen er at næringen/bransjen ser frem til å møtes igjen, så dette må bli bra. Det meldes fra FHI og Regjeringen at Trinn 3 av gjenåpningsfasen settes inn 17. juni. Det vil si at Norge er i rute ut av pandemien, og de videre trinn 4 og 5 kommer stegvis etter. Vi har valgt en komplett hotell-lokalitet litt utenfor selve by-kjernen, men nærmere Flesland. Dette er bevisst for å ta vekk noe usikkerhet ved å holde oss unna pressområder. Skulle det derimot skje dramatisk tilbakefall i forhold til nye mutasjoner e.l., så vil vi kaste inn håndkleet i god tid før.

Vi går derfor nå ut med annonsering av Hurtigbåtkonferansen 2021 og HRF Årsmøte satt sammen til et sammenhengende arrangement!

Vi vil kjøre Hurtigbåtkonferansen torsdag og fredag, og deretter segle over i Årsmøte-modus med de tradisjonelle aktiviteter fredag og lørdag! På denne måten får vi avviklet begge arrangement i 2021, godt og effektivt!

Vår hurtigbåtkonferanse vil handle om miljø & klima, lav- og null-utslipp og bærekraftige løsninger. Det er en spennende tid med mye utvikling, og det bygges opp store forventninger til den fremtidige hurtigbåt. Vi vil selvsagt få presentert nye og gode tekniske løsninger, men vi skal også utfordre på politikk, rammevilkår, økonomi, virkemiddelapparatet, beredskap, sikkerhet, etc. Mange er veldig bekymret for konsekvensene og prislappen. Hvem vil juble og hvem vil blø?

Vi har allerede spikret mye av programmet. Vi ser for oss en struktur omtrent slik:

Torsdag Sesjon 1: Fylkeskommuner, kollektivselskaper, o.a. om anbud, krav, målsetting, etc.

Torsdag Sesjon 2: Veien til målet; Utfordringer, løsningene og konsekvenser

Fredag Sesjon 3: Fortsetter på Veien til målet; Utfordringer, løsningene og konsekvenser

Fredag Sesjon 4: Virkemiddelapparatet og myndigheter

Fredag avslutning med panel/debatt og oppsummering

PS: Dette er foreløpig plan. Mye kan endres, både i struktur og rekkefølge…

Detaljer og program vil bli sendt ut så snart det er klart. Bedrifter/personer kan melde seg på pakker som inkluderer enkeltvis/delt eller hele opplegget fra torsdag lunch til utsjekk søndag.

Er du og ditt selskap interessert i å bidra med innlegg på konferansen? Tema er ikke endelig besluttet, men det vil ikke være feil om vi avslører at miljø/klima og lav- og null-utslipp momenter vil treffe ganske bra…

Vi tar gjerne imot tips om interessante foredrag/foredragsholdere.