HURTIGBÅTKONFANSEN 2021: Bergen, 23.-24. sept. & HRF Årsmøte: Bergen, 24.-26. sept.

[08.06.2021] OPPDATERT INFORMASJON !

Hurtigbåtforbundet har tro på at vi er på vei ut av pandemien og satser på trygge omgivelser for vårt arrangement i Bergen til høsten. Tilbakemeldingen er at næringen/bransjen ser frem til å møtes igjen, så dette må bli bra. Det meldes fra FHI og Regjeringen at Trinn 3 av gjenåpningsfasen settes inn 17. juni. Det vil si at Norge er i rute ut av pandemien, og de videre trinn 4 og 5 kommer stegvis etter. Vi har valgt en komplett hotell-lokalitet litt utenfor selve by-kjernen, men nærmere Flesland. Dette er bevisst for å ta vekk noe usikkerhet ved å holde oss unna pressområder. Skulle det derimot skje dramatisk tilbakefall i forhold til nye mutasjoner e.l., så vil vi kaste inn håndkleet i god tid før.

Vi går derfor nå ut med annonsering av Hurtigbåtkonferansen 2021 og HRF Årsmøte satt sammen til et sammenhengende arrangement!

Vi vil kjøre Hurtigbåtkonferansen torsdag og fredag, og deretter segle over i Årsmøte-modus med de tradisjonelle aktiviteter fredag og lørdag! På denne måten får vi avviklet begge arrangement i 2021, godt og effektivt!

Vår hurtigbåtkonferanse vil handle om miljø & klima, lav- og null-utslipp og bærekraftige løsninger. Det er en spennende tid med mye utvikling, og det bygges opp store forventninger til den fremtidige hurtigbåt. Vi vil selvsagt få presentert nye og gode tekniske løsninger, men vi skal også utfordre på politikk, rammevilkår, økonomi, virkemiddelapparatet, beredskap, sikkerhet, etc. Mange er veldig bekymret for konsekvensene og prislappen. Hvem vil juble og hvem vil blø?

Vi har allerede spikret mye av programmet. Vi ser for oss en struktur omtrent slik:

Torsdag Sesjon 1: Fylkeskommuner, kollektivselskaper, o.a. om anbud, krav, målsetting, etc.

Torsdag Sesjon 2: Veien til målet; Utfordringer, løsningene og konsekvenser

Fredag Sesjon 3: Fortsetter på Veien til målet; Utfordringer, løsningene og konsekvenser

Fredag Sesjon 4: Virkemiddelapparatet og myndigheter

Fredag avslutning med panel/debatt og oppsummering

PS: Dette er foreløpig plan. Mye kan endres, både i struktur og rekkefølge…

Detaljer og program vil bli sendt ut så snart det er klart. Bedrifter/personer kan melde seg på pakker som inkluderer enkeltvis/delt eller hele opplegget fra torsdag lunch til utsjekk søndag.

Er du og ditt selskap interessert i å bidra med innlegg på konferansen? Tema er ikke endelig besluttet, men det vil ikke være feil om vi avslører at miljø/klima og lav- og null-utslipp momenter vil treffe ganske bra…

Vi tar gjerne imot tips om interessante foredrag/foredragsholdere.