HURTIGBÅTKONFERANSEN 2022: Bergen, 19. – 20. Oktober

[17.12.2021] ÅRETS VIKTIGSTE KONFERANSE FOR PASSASJERBÅT- & MARITIM BRANSJE, HURTIGBÅTKONFERANSEN 2022, GÅR AV STABELEN ONSDAG OG TORSDAG I VEKE 42. MERK AV DISSE DAGENE I KALENDEREN DIN ALLEREDE NÅ!

Velkommen til Hurtigbåtkonferansen 19. – 20. oktober 2022!

Konferansearrangementet starter med lunch på hotellet onsdag kl. 12:00. Selve fagkonferansen åpnes med velkomstinnlegg kl. 13:00, og varer ut til ca. kl. 18:00. Selskapsmiddag med lett underholdning begynner ca. kl. 19:30 og avsluttes noe senere. Etter frokost torsdag er første innslag på fagprogrammet planlagt til kl. 08:30 og det hele avsluttes med felles lunch torsdag ca. kl. 13:00.

Hurtigbåtkonferansen har etablert seg som en viktig arena for utveksling av erfaringer, ideer og løsninger for fremtiden. Normalt samler konferansen årlig 140-150 deltakere, alt fra politikere, fylkeskommuner, kollektivselskap til forskning- og utviklingsmiljø, rederi, mannskap, verft og underleverandører. I 2021 ble konferansen gjennomført med suksess på Quality Hotel Edvard Grieg. De vel 140 deltakere fikk med seg et faglig godt program og siden de fleste smitterestriskjoner var kommet ned på et sosialt levlig nivå, kunne man nyte hotell-oppholdet nesten som normalt.

Informasjon om hotell-destinasjon, tema og program er ennå ikke klart, men vil komme opp på denne siden fortløpende.

Vi vil tro at på høsten-22 er vi så godt rustet at Corona-viruset ikke representerer så stor trussel som i dag. Så derfor legges det til rette for et høyst aktuellt og interessant program.

Er du og ditt selskap interessert i å bidra med innlegg på konferansen, eller vil tinge plass for stand, så ta kontakt!

Tema er ikke endelig besluttet

Vi tar gjerne imot tips om interessante foredrag/foredragsholdere.