fbpx

Ledige stillinger

Hurtigbåtforbundet HRF er en interesseorganisasjon for rederier, verft, underleverandører og konsulenter knyttet til drift, utvikling og produksjon av hurtigbåter og andre passasjerbåter. Store deler av det norske hurtigbåt- og passasjerbåtmiljøet er medlemmer av organisasjonen. Forbundet har 53 medlemmer. Gjennom rederimedlemmene er mer en 170 fartøy tilsluttet forbundet. Det er fartøy i rutefart, ambulanse- og legeskyssbåter, skyss- og charterfartøy. Blant medlemsfartøyene finnes de mest moderne og miljøvennlige båtene i verden. HRF er bl.a. medlem av NOx-fondet, Maritimt Forum, Grønt Skipsfartsprogram og prosjektgruppen for Stad skipstunnel.

Hurtigbåtforbundet HRF har tariffavtaler med de tre sjømannsorganisasjonene. Forbundet er sterkt engasjert i sikkerhetsarbeid gjennom regelverkspåvirkning og holdningsskapende arbeid. HRF er en ledende aktør innenfor kompetansegivende kurs for hurtigbåtpersonell. HRF arrangerer årlig en stor konferanse, Hurtigbåtkonferansen, og deltar i flere råd og utvalg for å fremme sikker drift og mulighetene vi ser innenfor ny teknologi og nye energikilder i forbindelse med overgangen til mer miljøvennlig og bærekraftig passasjertransport.

Hurtigbåtforbundet HRF søker daglig leder

Hurtigbåtforbundet HRF søker en utadvendt og tiltaksrik person med interesse for å utvikle forbundet videre innenfor HRF sine kjerneområder og de muligheter og utfordringer som kommer med det grønne skiftet. Arbeidsoppgavene omfatter daglig drift, arrangement, regelverksarbeid, holdnings- og kompetansebygging, politisk påvirkning og budsjettansvar med forberedende regnskapsarbeid.

Forbundet ser etter en person med gode lederegenskaper, engasjement, utadvendt personlighet, politisk teft og evne til å utvikle.

Maritim erfaring fra drift av rederi eller fartøy er en fordel.

Minst fem års relevant arbeidserfaring.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr interessant arbeid sammen med et engasjert styre og medlemmer som er foroverlent innenfor et fagområde som er i sterk utvikling.

Lønn og pensjonsvilkår etter avtale.

Kontorsted er ikke fastlåst og vil kunne avpasses etter den som blir ansatt.

Noe reising må påregnes.

Søknad sendes til . Søknadsfrist 25. januar 2020.

For mer informasjon kontakt:

Ottar J. Aare

Mob: 95 20 62 05

Epost:

Arkiv