fbpx

Geiranger Fjordservice med i HRF

Geiranger Fjordservice nytt medlem i Hurtigbåtforbundet HRF.

Geiranger Fjordservice AS er et selskap med lokale eiere og kontor i Geiranger. Fjord1 er største aksjonær.

“Gjennom tett samarbeid tar vi sikte på å gjere Geiranger til ein enda betre destinasjon. Målet er å gi kvar enkelt gjest ei god oppleving av Geiranger, blant anna ved å samarbeide om kjerneprodukta Geirangerfjord. Geiranger Fjordservice har utleige av syklar og bilar og kan dessutan tilby transport, guiding og ulike opplevingsaktivitetar”,  går det fram av selskapet si heimeside, https://www.geirangerfjord.no/

Selskapet sitt nye flaggskip, Geirangerfjord II, ble overlevert fra Maritime Partner AS 1. juli 2018. Geirangerfjord II er en sightseeingbåt, som er skreddersydd for opplevelsesturer i fjordlandskapet. Den nye båten er sertifisert for 147 passasjerer og i tillegg til fjordsightseeing i Geiranger, er det lagt til rette for charterturer og rutekjøring til og fra Ålesund som selskapet har fått konsesjon på. Selskapet har beholdt sin gamle båt, Geirangerfjord, som har vært en god og formålstjenlig båt på fjorden i mange år.

Geirangerfjord II. Foto: Geiranger Fjordservice AS

Arkiv