fbpx

Hurtigbåtkonferansen 2017

Hurtigbåtkonferansen 2017

Hurtigbåten sin kurs inn i det grønne skiftet, – det er tema for Hurtigbåtkonferansen 2017.

Det er bred enighet om at det skal bo folk og være virksomheter langs kysten. Hurtigbåten er et helt nødvendig element for å oppnå dette. Fart er energikrevende. Utfordringene ligger i å redusere eller fjerne utslippene også fra hurtigbåten.

Arbeidet er godt i gang. Vi får høre om NOx-reduserende tiltak, hybridløsninger, batteridrift som er startet opp, hydrogenløsninger, men også om hvordan operatørene kan bidra med riktig båt og riktig fart. Vi får også høre hvilke krav myndigheter og oppdragsgivere vil stille i fremtiden. I en egen sekvens får alle anledning til å lufte sine tanker og ideer.

For nærmere opplysninger og meld deg på:

Meld deg på her

Save

Arkiv