fbpx

Hurtigbåtkonferansen 2018 vel i havn…

Hurtigbåtkonferansen 2018, med undertittel; Hurtigbåten –  verdens reneste transportmiddel, ble avviklet 17. og 18. april på Scandic Nidelven i Trondheim. Mer enn hundre deltakere fikk høre tilsammen 18 innlegg fra engasjerte aktører i hurtigbåtbransjen. Mange sider av problemstillingen hurtigbåt og miljø ble belyst; alt fra spørsmålet om vi har nok strøm til lading av alle batteriene som må til dersom diesel skal fases ut, ikke bare på hurtigbåter, men på ferger, biler og alt som blir drevet med forbrenningsmotorer. Svaret var enkelt, – vi mangler 100 TWh.

Hurtigbåten har gjennom de siste ti årene gjennomgått enorme forbedringer ved bedre motorer, fremdriftssystem, skrogdesign og ikke minst vektreduksjoner. Dette vil være verdifullt når vi nå står foran neste fase; å gjøre båten utslippsfri ved å ta i bruk nye energibærere. Ved nullutslipp vil hurtigbåten bli verdens reneste transportmiddel siden den i motsetning til konkurrentene ikke krever store infrastrukturkostnader og naturinngrep som veier, jernbaner og flyplasser. At det grønne skiftet kan være god butikk for leverandører av nytt utstyr ble fremholdt i de fleste foredragene. Vi fikk også høre at stille båter drevet av elektrisitet kan ha andre fordeler som når en skal komme nær naturen ved hvalsafari og lignende.

Kort oppsummert kan en si at det er mulig å drive hurtigbåter på korte strekninger med den teknologien vi har i dag. Så snart det dukker opp en oppdragsgiver som er villg til å betale den ekstrakostnaden som må påregnes for de første anleggene, så kan båten leveres og settes i drift. Det samme kan en faktisk si om hydrogendrevne båter, men her er tilgangen på hydrogen et tilleggsproblem som må løses. Også for denne versjonen må oppdragsgiver påregne en ekstrakostnad i forhold til de tradisjonelle løsningene. Som en understreking av mulighetene blir Future of The fjords satt i drift i disse dager. Helelektrisk og utslippsfri med plass til 450 passasjerer i 16 knop.
Ikke i i offentlig rute, – men likevel helt sikkert lønnsom. Sterke signaler og enda flere slike fartøy, – kanskje med hydrogendrift, kom under konferansen.

Det finnes gode støtteordninger, men flere påpekte at det må bevilges midler over statsbudsjettet, slik det er gjort for fergefarten, for å komme i gang innenfor offenlig rutefart.

 

HRF-prisen 2018

Under konferansen ble HRF-prisen 2018 utdelt. Den gikk til verftet Brødrene Aa AS for deres vilje til utradisjonell satsing på ny teknologi, byggematerialer og design gjennom alle år siden verftet ble startet i 1947. Overgang til komposittmaterialer, bygging av fartøy uten oppdragsgiver, nye produksjonsmetoder og ikke minst en grunnleggende evne og vilje til å lytte til kundenes erfaringer og ønsker ble fremhevet under utdelingen. Prisen består av et diplom og et kunstverk av Ørnulf Opdahl.

Anstein Aa (t.v) og Lars Endre Gimmestad med HRF-prisen 2018.

Arkiv