fbpx

Lovund – the best ever?

HRF årsmøte på Lovund ble en stor opplevelse for de 57 deltakerne. Lovund Skyss, Lovund RorbuHotell med mannskap, personale og guide skal ha æren for det.

Lovund er «kjerringa mot strømmen». En øy to timer ut i havet med ferge, 3.6 milliarder i omsetning, 20 trailerlass med laks hver dag, mindre enn 500 innbyggere med en gjennomsnittsalder på 29 år, sier det meste.

Bra vær og turer både til fjells og på sjøen blant annet til naboøya Træna gjorde sitt til at helgen ble uforglemmelig. Det hele ble toppet med gode foredrag og faglige diskusjoner.

Nye regler for offentlig anskaffelse var tema når advokat Hallgrim Fagervold fra Øverbø Gjørtz startet seminardelen fredag. De nye reglene innebærer både utfordringer og muligheter. Ikke minst kan reglene for innkjøp av helse- og sosialtjenester, herunder ambulanse, bli utfordrende.

Leif Magnus Endresen fulgte opp med et engasjert foredrag om sjøegenskaper ved forskjellige skrogformer. Han trakk linjene tilbake til vellykkede konstruksjoner som har vært bygget og nevnte spesielt hurtigbåten Helgeland som har gått i ruten Sandnessjøen – Lovund – Træna i snart 20 år. Dette er kanskje den tøffeste og mest krevende ruten som blir trafikkert med hurtigbåt. Helgeland kan vise til en imponerende regularitet. Leif Magnus sitt budskap er at vi har mye å lære når det gjelder sjøegenskaper av det som er gjort og er utprøvd.

Rune Midtkandal fortalte om utvikling av nye losbåter og en rekke andre båttyper som Maritime Partners vil satse på etter at hovedmarkedet innenfor offshore har sviktet. Mange av båttypene som passasjerbåter og ambulansebåter vil være aktuelle for tradisjonell HRF-virksomhet. Først ut er ny katamaran til Gjendebåtene. Transporten gjennom Strynefjellstunnellene blir en av utfordringene med denne leveransen.

Ingebjørn Aasheim har vært sterkt engasjert i batterifergen Ampere og trakk linjene og erfaringene derfra mot hurtigbåt og andre fartøytyper. Med noen overbevisende tall viste han at det i hurtigbåter i tradisjonell forstand, –  i alle fall foreløpig, ikke er lønnsomt med batteri. Men at hybridløsninger vil være mulig å bruke i havne- og manøvreringssituasjoner og i akselerasjonsfasen. Han tegnet et bilde av en utvikling som går svært fort blant annet innenfor utvikling av nye batteriløsninger.

Tor Øyvin Aa presenterte nyskapningen Vision of The Fjords som Brødrene Aa fikk prisen Årets skip for. Lars A. Rødne viste en gripende film fra en fjordtur med beboerne på Finnøy Sjukeheim, mens Ragnar Selstad fortalte om både Mecmar og sin oldemor, jordmoren, fra området vi besøkte.

Under årsmøteforhandlingene ble regnskap for 2015 med revisors beretning godkjent. Styrets forslag til budsjett for 2017 ble vedtatt. Nytt strategidokument for perioden 2017 til 2020 ble vedtatt med basis i gjeldende dokument.

Styremedlem Svein-Erik Fjellgaard var på valg. Hen ble gjenvalgt. Som ny vararepresentant etter Øyvind Alværn som hadde frasagt seg gjenvalg, ble Trond Helgøy valgt. Mats Martinsen ble valgt til styreleder for ett nytt år. Styrelederen loset forsamlingen gjennom en flott festmiddag lørdag kveld. Naturlig nok stod mat fra havet på menyen. I kombinasjon med nordnorsk humor ble det en flott avslutning på årsmøtet.

Forsamlingen fant mye interessant i foredragene under seminardelen.

Forsamlingen fant mye interessant i foredragene under seminardelen.

Jon Arne og Torleif fremfører «Å eg veit meg eit land» i Kirkhelleren, Sanna i Træna kommune.

Jon Arne og Torleif fremfører «Å eg veit meg eit land» i Kirkhelleren, Sanna i Træna kommune.

Arkiv