fbpx

Ny rapport fra SINTEF viser at Stad skipstunnel er samfunnsøkonomisk lønnsom

Dette kom frem under en konferanse i Oslo torsdag 11. mai. Konferansen ble arrangert av Prosjekt Stad skipstunnel og var rettet mot stortingets representanter.

KS1-rapporten som ble lagt frem i mars hadde på en del områder ikke prissatt nytteverdien, og det er dette SINTEF nå har tallfestet.

– Vi mener at all tvil om samfunnsnytten nå er ryddet av veien, sa leder i styringsgruppen Per Sævik under konferansen.

I tillegg ble det lagt frem en kartlegging av ulykker nestenulykker og hendelser på Stad, utarbeidet av Nordvest Fjordservice ved Ottar J. Aare. Konklusjonen i denne kartleggingen er at det stadig skjer nestenulykker og uønskede hendelser som viser at potensialet for store ulykker på Stad er økende, samtidig som den generelle aksepten for risiko i samfunnet blir senket. Dette vil føre til at vi i fremtiden vil få mer forsinkelser og kanselleringer ved seilas rundt Stad. Kartleggingen viser også at 33 mennesker mistet livet i ulykker i på Stad i tidsrommet fra 1956 til 1984. Til tross for at det ikke har vært dødsbudskap fra Stadhavet siden den gang, viser hendelser som da hurtigruteskipet Midnatsol fikk motorstopp på Stad og nestenulykken med lasteskipet Molo Trader for ett år siden at potensialet for ulykker fortsatt er stort.

Rapporten fra SINTEF og kartleggingen fra Nordvest Fjordservice kan lastes ned ved å klikke på bildene under

SINTEF: Stad skipstunnel – ikke prissatte konsekvenser

Nordvest Fjordservice: Kartlegging av ulykker, nestenulykker og hendelser på Stadhavet

Arkiv