Om oss

Hurtigbåtforbundet er en landsomfattende bransjeorganisasjon som p.t. består av 56 medlemsbedrifter i kategoriene rederier, verft, konsulent og leverandører. Av disse så er omkring 34 rederier, og som tilsammen har ca. 120 fartøy i trafikk. Noe mer enn halvparten av rederiene er tilsluttet HRF Maritime arbeidsgivergruppe, og for disse er HRF en aktiv støttende arbeidsgiver-organisasjon. HRF har eget Forhandlingsutvalg og sammen med daglig leder forhandler HRF for arbeidsgiversiden, og har tariffavtaler med de maritime arbeidstakerorganisasjonene: Norsk Sjøoffiserforbund (NSOF), Norsk Sjømannsforbund (NSF) og Det norske Maskinistforbund (DNMF)

Ved siden av det å være en arbeidsgiverorganisasjon for rederiene, så er også HRF en bransjeorganisasjon som jobber aktivt for sikkerhet, trygge rammevilkår og god forutsigbarhet for passasjer- og hurtigbåten. Daglig leder sammen med styret har som visjon å være pro aktive i alle forhold som gjelder hurtigbåt / passasjerbåt bygging og drift. I dette arbeidet har forbundet også støtte av Teknisk Utvalg. HRF Tekniske Utvalg blir årlig valgt av Årsmøte og består av medlemsrepresentanter som innehar mye kunnskap, kompetanse og erfaring på driftsmessige og tekniske felt innenfor det maritime fag. Med dette som innsats, jobber HRF for felles interesse med hele passasjer- og hurtigbåtnæringen.

HRF sin visjon er å være en viktig aktør og fremme de gode vilkårene for utvikling, produksjon og drift av passasjerbåter. HRF skal gjennom påvirkning arbeide for å øke sikkerheten og bedre miljøprofilen ved drift av slike båter, på alle plan.

Formål

Vedtektenes § 2 sier følgende om foreningens formål:

HRF skal være en interesseorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjon som har som hovedoppgave å:

a) Inngå, og gjennom forhandlinger opprettholde tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene.
b) Fremforhandle og opprettholde forsikringsavtaler og andre avtaler som medlemmene har nytte av.
c) Fremme utvikling og produksjon av passasjerbåter og utstyr til disse.
d) Påvirke sentrale og lokale myndigheter i forbindelse med forhold som berører bygging og drift av passasjerbåter.

Medlemskap

innvilges til rederier som driver passasjerbåtvirksomhet. Selskaper som utvikler, produserer eller forhandler passasjerfartøy, samt utstyr og dokumentasjonsarbeider relatert til denne bransjen tas også opp som medlemmer. Etter søknad kan også andre som har interesse i, eller er tilknyttet passasjer-/ hurtigbåtbåtmiljøet tas opp som medlem.