fbpx

Hurtigbåtkonferansen 2020 utsatt til neste år

På grunn av korona-situasjonen er Hurtigbåtkonferansen 2020 utsatt til  neste år.

Konferansen skulle vært avholdt på Scandic Nidelven i Trondheim 28. og 29. april. Vi er nå blitt enige med hotellet om å flytte arrangementet våren 2021.

Vi vil takke de som har sagt seg villige til å holde foredrag og de som har meldt seg på og beklager at vi under de rådende omstendigheter ser oss nødt til å utsette.

Hurtigbåtkonferansen 2020

Scandic Nidelven, Trondheim 28. og 29. april

Hurtigbåtkonferansen har etablert seg som en viktig arena for utveksling av erfaringer, ideer og løsninger for fremtiden. I 2019 samlet konferansen 140 deltakere, alt fra politikere til forskere, redere, verft og underleverandører.

Miljø, bærekraft, teknologi og sikkerhet vil være tema også på Hurtigbåtkonferansen i 2020.

Vi har gjort avtale med flere gode foredragsholdere rundt tema som hydrogen, batteri, foiler og hurtigbåtdesign. Statens havarikommisjon skal fortelle om hva som egentlig skjedde da KNM Helge Ingstad og Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden. Her er det lærdom for alle.

Det blir enda flere utstillere i området utenfor konferansesalen.

Vi har sikret oss en profesjonell og engasjert konferanseleder.

Det er gjort avtale om besøk hos SINTEF Ocean på Tyholt etter lunsj andre dag. Det blir omvisning og orientering om hva som blir gjort av tester, beregninger og verifisering av hurtigbåtkonsepter.

For de som ankommer 27. april inviterer HRF til uformelt møte på Broen, lobbybaren på Scandic Nidelven.

HRF-prisen 2019

Under årsmøtet til Hurtigbåtforbundet HRF i Svolvær ble HRF-prisen 2019 tildelt Vidar Hop Skyssbåter AS. Komiteen for tildeling av HRF-prisen består av styreleder Rune Midkandal, styremedlem Lars Andre Rødne, direktør Ottar J. Aare, regiondirektør i Kystverket Harald Tronstad og direktør i DNV-GL Narve Mjøs.

Da Vidar Hop Skyssbåter AS vant anbudet om fergesambandet Barmsundet i Selje kommune, lanserte rederiet et helt nytt konsept. Dette gjorde de i samarbeid med Teknopollen-miljøet i Måløy, med Gunnar Carlson i spissen. Bilferge med katamaranskrog bygget i komposittmateriale med elektrisk fremdrift er både revolusjonerende og tidsaktuelt.

Fergen er utviklet og bygget i et nært samarbeid mellom rederiet, verftsmiljøet og Sjøfartsdirektoratet. Katamaranskroget og overbygg er støpt i former hos Easy Form og fergen er ferdigstilt ved Måløy Verft. Det som gjør fergen helt spesiell, er at en, etter omfattende branntester, har klart kravene til A60 – brannbeskyttelse, utelukkende med bruk av komposittmaterialer. Mye nybrottsarbeid er utført av rederiet og verftet i form av omfattende tester og arbeid med regelverksendringer. Usikkerhetsfaktorene i prosjektet har vært store, og uten et rederi med vilje til å se mulighetene og ta risiko, ville prosjektet ikke blitt gjennomført.

Vidar Hop var forhindret fra å delta på årsmøtet, så prisen ble mottatt på hans vegne av Mats Martinsen, Loppa Legeskyssbåter.

Arkiv