fbpx

Hurtigbåtkonferansen 2019

Scandic Nidelven, Trondheim 2. til 3. april 2019

For 19. gang inviterer Hurtigbåtforbundet HRF til hurtigbåtkonferanse. Også i år har vi valgt Trondheim som vertsby.

Gjennom årene har vi hatt mange hovedtema, som for eksempel sikkerhet, kompetanse og vedlikehold.

De siste årene har tema gitt seg selv. Miljø og bærekraft er på dagsorden i alle sammenhenger. Fjorårets konferanse hadde undertittelen “Hurtigbåten – verdens reneste transportmiddel”. Det henspeiler på at alle andre transportmidler krever store infrastrukturtiltak. Veier og jernbane må bygges ut, fornyes og vedlikeholdes. Sjøen derimot er vedlikeholdsfri, og hurtigbåten bruker i stor grad eksisterende infrastruktur. Når hydrogen- og batteriteknologien er utviklet, vil hurtigbåten i mange tilfeller bli det naturlige valget – rent miljømessig.

Utviklingen går fort. Fra Equinor skal vi få høre om produksjon og distribusjon av hydrogen, en forutsetning for mye av satsingen.

Rolf Sandvik vil dele sine tanker og erfaringer fra sin tid som leder av The Fjords, selskapet som i størst grad har satt de gode tiltakene ut i livet.

Vi får oppdateringer om hvor langt en er kommet i utviklingen av utslippsfrie hurtigbåter fra flere av miljøene som jobber intenst med dette. Det vil ikke mangle på nyheter.

Ola Lilloe-Olsen, en av de viktigste konstruktører av hurtigbåter i snart 40 år, vil dele sine tanker om fremtiden i næringen.

Fra Måløymiljøet får vi innblikk i nye produksjonsmetoder innenfor komposittbygging av ferger. Fra Wavefoil får vi både se og høre om nyvinninger som kan øke komforten om bord i hurtigbåter.

Rygerdronningen, en tradisjonell revolusjon. Dette er arbeidstittelen på et foredrag av Lars A. Rødne. Med et passasjerantall på nesten 300, trafikkerer den nye sightseeingbåten Lysefjorden med et sensasjonelt lavt forbruk. Dette viser at lav vekt, godt skrogdesign og optimal propulsjon kan være det viktigste miljøtiltaket en kan sette i verk på kort sikt.

Satsingen på nullutslippsløsninger har sine sider. Hva betyr det rent beredskapsmessig når ferger og hurtigbåter blir “koblet til” strømnettet? Dette er blant spørsmålene Forsvarets Forskningsinstitutt vil svare på.

Rekkeviddeangst er et begrep innenfor el-bilmiljøet. Hva med ferger og hurtigbåter som har begrenset med energi om bord. Hvordan blir det i dårlig vær, når andre trenger hjelp eller andre unormale situasjoner oppstår? Får vi innblikk i også dette under konferansen?

Til å lede konferansen har vi fått hurtigbåtreder, skipper og mangeårig styreleder i HRF, Mats Martinsen.

Vi gleder oss til snart å kunne presentere et ferdig program for Hurtigbåtkonferansen 2019.

Hurtigbåtkonferansen 2019, Trondheim 2. og 3. april

Året 1971 stod den første Westamaranen, Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane sin M/S Fjordglytt, for starten på en samferdselsrevolusjon på kysten.

Bare få år etter at ruten mellom Bergen og Sogn ble etablert var det Westamaraner i drift langs hele kysten fra Finnmark til Rogaland.

Nå står vi fremfor en ny revolusjon når hurtigbåtene blir utslippsfrie. Andre transportmidler trenger store investeringer i nye veier og baner, og fører med seg store miljøbelastninger og kostnader i form av asfaltslitasje og lignende. Hurtigbåten vil fortsatt seile på den naturlige vedlikeholdsfrie ferdselsåren og bruker stort sett eksisterende infrastruktur.

Hurtigbåtkonferansen 2019 vil ha hovedfokus på miljøforbedringer, men også hva miljøsatsingen medfører av sideeffekter.

God jul og godt nytt år

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes alle våre medlemmer og forretningsforbindelser.

Hilsen Hurtigbåtforbundet HRF

Arkiv