fbpx

Personvernerklæring for Hurtigbåtforbundet HRF

1. Behandlingsansvarlig

Ottar J. Aare er på vegne av Hurtigbåtforbundet HRF behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. firmanavn, avdeling, firmaadresse, samt overnattings- og middagsønsker ved påmelding til konferanser.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg, administrere medlemskap og håndtere påmelding/deltagelse i aktiviteter.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:

Informasjonskapsler (Engelsk)

Hvis du ikke ønsker å tillate informasjonskapsler, eller ønsker å slette dem fra nettleseren din, finner du mer informasjon om dette her:

Disable cookies in Google Chrome

Disable cookies in Mozilla Firefox

Disable cookies in Apple Safari

Disable cookies in Microsoft Internet Explorer

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med påmelding til kurs/konferanser lagres kun til det aktuelle kurs/konferanse er gjennomført. Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med innmelding i Hurtigbåtforbundet HRF lagres så lenge medlemskapet er aktivt.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Ottar J. Aare, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:Hurtigbåtforbundet HRF
P.B. 130
6399 Vestnes
Norge

Arkiv