[03.06.2022] HRF bestående av Forhandlingsutvalget og Daglig leder var i går i forhandlinger i Oslo med alle de 3 arbeidstakerorganisasjoner (NSOF, NSF og DNMF) for å lande årets hovedoppgjør. HRF har mottatt arbeidstakersidens krav gjennom 2 forsendelser i mai. HRF har på sin side, på tilsvarende vis, jobbet grundig med å behandle det fremsatte i forhold til våre interesser, samt gjenspeiling mot overliggende og styrende formularer. Vi har også i denne prosessen innhentet gode råd og veledning fra andre nyttige kontakter. Både HRF og arbeidstakersiden var godt forberedt til forhandlingene og dermed ble det en god og saklig gjennomgang. Vi diskuterte, argumenterte og fant enighet smidigt og godt om alt som var fremsatt på forhånd.

Og det er litt historisk sus over det hele; for første gang (?) så har vi landet forhandlingene før sommerferien!

Her er noen av de vesentlige krone-elementene som ble avtalt.

  • Lønnstillegg 3,87% – gjelder fra 1. april 2022. (Endelig prosentuelt tillegg på grunnhyre og de avledende satser er gitt av sentrale forhandlinger 2,37% + lokale forhandlinger2021) 1,5% = 3,87%)
  • Pkt 1.4 Kostgodtgjørelse økes til Kr 200,-

Alle de andre punktene er gitt i protokoll og vil fremkomme i oppdatert tariff-dokument.

Overnskomsten og hyre-utregninger vil bli oppdatert snarest og sendes ut til rederiene tilknyttet HRF Maritime Arbeidsgivergruppe.

Vil takke arbeidstaker-organisasjonene for godt gjennomført møte. Vi fikk god mottakelse, og stemningen var munter og god gjennom hele dagen. Godt ledet av Trond Dyb, NSOF.

For HRF Forhandlingsutvalget

Bjarne Rygg