[27.09.2021] Rune Bakervik var ute på sitt første offisielle oppdrag som nyvalgt ordfører i Bergen da han åpnet Hurtigbåtkonferansen på Quality Hotell Edvard Grieg, torsdag 23. september.

Alle presentasjoner finnes nederst i denne artikkelen og kan lastes ned som pdf.

Ordfører i Bergen, Rune Bakervik, åpnet konferansen. Foto: HRF

Ordføraren ønsket oss velkommen og gav lykke til med konferansen. Han var også inn på Bergen sin satsing på grønn kollektiv, og ikke minst kom han inn på prosjektet Bybåten og hvilke ambisjoner de har med utslippsfritt kollektivtilbud på sjø.

Det var omkring 160 påmeldte til de to arrangementene som gikk fra torsdag til søndag, Hurtigbåtkonferansen og Årsmøte 2021. Flest påmeldte var det til konferansen, men mange av våre medlemmer hadde flere representanter på begge arrangement. Således må dette sies å være det desidert største HRF-arrangementet til nå.

Hurtigbåtkonferansen hadde et sterkt foredragspanel. og alle leverte svært gode, relevante og interessante innlegg på vårt tema: Miljø, klima og bærekraft. Det grønne skiftet for hurtigbåten.

Gunn Åmdal Mongstad innledet med å skildre hverdagssituasjonen for passasjeren. Dette gjorde hun på en treffende god måte med ei historie bygget opp omkring reelle forhold fra Solund. Skildringen om denne utfordrende virkeligheten satte veldig gode bilder på hvor viktig hurtigbåten/skyssbåten er for utsatte kyst og øy-distrikt, og hva det betyr for pålitelighet og tillit det å ha god lokalkunnskap og egnet fartøy. Det som Gunn fortalte om her kan man sette rett inn i flere lokalsamfunn langs hele kystlinja fra sør til nord.

Foto: HRF

Lars Fabricius fra Trøndelag Fylkeskommune fortalde deretter om staus på Pilot (og letingen etter) fremtidens hurtigbåt, og Kim Andre Haugan Schei, Nordland Fylkekommune, fulgte opp med å presentere de kostnadskrevende og geografiske umulige utfordringene som fylkeskommunene står over for når man skal innføre utslippsfrie løsninger.

Deretter gikk det slag i slag.

Torsdagen ble avsluttet med fart og spenning fra Hydrolift og Bård Eker. Her fikk også innblikk i interessante prosjekt med grønn profil på mindre fartøy i høy fart.

Fylkesorfører i Vestland, Jon Askeland, hadde et brennende og engasjert innlegg fredag morgen. Foto: HRF

På fredagen startet Jon Askeland med skikkelige armslag og utfordret Nils Kristian Nakstad, Enova, flere ganger med frustrasjonsmeldinger om mangel i støtteordningene.

Nakstad kvitterte godt i sitt engasjerte og interessante innlegg.

Konferansen ble avrundet med oppsummering av Sverre Steen (teknologosiden) og Lars Gørvell-Dahll (Norsk Industri, Maritim bransje). Mye spennende er på gang både på forskningssiden, under utvikling og i produksjon. Her opplagt flere gode tekniske løsninger tilgjengelig, både selve fartøyet, men også det som skal til på landsiden. Men det koster! Konferansen avslørte at mer enn noen gang er innkjøpere, rederier, utviklere, produsenter og ikke minst «passasjeren» bekymret for de økonomiske konsekvensene. Skiftet koster! For å få i gang prosjektene, så må det komme mer penger fra det offentlige. Nils Kristian Berge, Fjord1, viste til hva bransjen har fått til med elektrifisering av fergene, og var klar på at bare innkjøpere og virkemiddelaperatene satte kravene og trykket på knappen, så ville de beste løsningene komme på plass og markedet knyttet til forsyning og infrastruktur ville komme fort etter. Lars Gørvell-Dahll så veldig mye spennende, positivt og bra i det som kom frem under konferansen, men gav uttrykk for bekymring i forhold til tempo i skiftet. 2025 og 2030 kommer veldig fort på oss, og han ser ikke at næringen etablerer nok nye byggeprosjekt for at målene blir nådd. Han brukte også anledningen til å gi sin mening om plassering av ordrer ved utenlandske verft når her er god kapasitet hos de norske. Dette handler også om å bygge opp kompetanse i Norge og kunne etablere unik eksport til et stort marked i fremtiden.

Oppsummering og avsluttende kommentarer; f.v. Tommy Johnsen – NOx-fondet, Nils Kristian Berge – Fjord1, Nils Kristian Nakstad – Enova, Lars Gørvell-Dahll – Norsk Industri & Sverre Steen – Marin Teknikk NTNU. Foto: HRF
Avsluttende bilde fredag. Ikke alle foredragsholdere var til stede her. Foto: HRF

Alle presentasjon torsdag:

Alle presentasjoner fredag: