[04.05.2022] HRF gjennomførte ein god mini-konferanse på det høyaktuelle temaet som gitt i overskriften. 6 foredragsholdere svarte på oppgaven som de hadde fått, og leverte kanon-interessante presentasjoner utifra sin innfallvinkel. Her er et stort og spennende marked fremfor oss. Men for å nå tak i dette må vi være fremoverlent, tenke fremtidsrettede løsninger og finne grunnlag for å kunne satse. Nøkkelen til suksess for HRF-bedriftene i dette, er kanskje i større grad å tenke samarbeid?

Det gikk for seg på Scandic City i Fredrikstad 22. april og de omkring 45 personene deltok på seminaret, fikk valutta for pengene! Det hele startet opp kl. 15, etter lunch og visningen på Sleipner Motor var over. Seminaret som kan betegnes som en god kick-off på vår fokus og satsing for årene som kommer, varte i drøye 3 timer. Tilbakemeldingene vi har fått, har vært bare positive både fra de eksterne og fra medlemmene. Vi er inne på noe viktig og riktig!

Styreformann Rune Midtkandal ønsket velkommen til Årsmøte-samlingen og seminaret.
Sandra Nekkøy, Hub for Ocean
Rolf Sandvik i Northern Xplorer
Lars Endre Gimmestad, Brødrene Aa As
Espen Larsen-Hakkebo, Brim Explorer
Christian Carlson, Sea Technology
Eva Melgren, Rødne
Dette skal HRF satse på fremover!