[14.09.2022] Måløy Vekst, sammen med vertskommunene langs Stad-kysten arrangerte en god tunnel-konferanse for politikere, næring og organisasjoner ombord i Havila Castor fredag 9. september. Med konferansier Eli Kari Gjengedal som ledet an, fikk forsamlingen mange gode presentasjoner med relevante tema knyttet til oppstart, gjennomføring og muligheter/ringvirkninger med Stad Skipstunnel.

Samtidig som kystnorge gleder seg over at det Stortingvedtatte tunnelprosjektet endelig skal få sine oppstart-kroner gjennom kommende statsbudsjett, så er det krefter østpå som med sine virkmidler prøver å få avlivet dette viktige samferdselsprosjektet på sjø.

På Facebook-siden Stad skipstunnel/Stad Ship Tunnel finner dere flere innlegg fra konferansen. Og vi gjengir gjerne et aktuelt innlegg fra 11. september her:

Leder i Aftenposten forstår ikke behovet for en skipstunnel ved Stad. Det var synd Oslo avisa ikke deltok på vår Stad skipstunnel konferanse ombord i Havila Kystruten 9. september. For der ville de fått høre innlegg fra flere sentrale aktører som Kystverket, Norled, MOWI, Kystrederiene, Kongsberg Gruppen, Havila Kystruten, NCE Maritime CleanTech, NHO Vestlandet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fjord Tours, Norsk Reiseliv, Flakk Group, Stad Vekst og Måløy Vekst, som mener at Stad skipstunnel vil:

✅Gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig

✅ Gi kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og opp mot 60 prosent mindre CO2-utslipp

✅Styrke sjøen som transportåre og flytte mer gods fra vei til sjø

✅Knytte kysten sammen og muliggjøre hurtigbåt mellom Ålesund og Bergen

✅Skape ny bo- og arbeidsmarkedsregion fra Ålesund, via den maritime klynga på søre Sunnmøre, til de sterke næringslivsbyene Måløy og Florø

✅ Øke verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen, som har et enormt potensial for vekst, og som er en av Norges fremste fremtidsnæringer og som sikrer oss store eksportinntekter

✅Styrke næringsutvikling og sysselsetting på kysten

✅Åpne nye muligheter innen reiseliv

Stad skipstunnel er det eneste store investeringsprosjektet innen sjøtransport, og er kostnadsberegnet til kun 3,4 mrd. kroner. Til sammenligning så er regjeringskvartalet kodtnadsberegnet til ca. 40 mrd. kroner, og Operaen i Oslo kostet 4,2 mrd. kroner. Norge er en maritim stormakt, og har verdens nest lengste kystlinje etter Canada. Havnæringene står for 70% av våre eksportinntekter. Havet har alltid vært viktig for Norge, og havet kommer til å by på store muligheter for både arbeidsplasser og vekst i økonomien også i fremtiden. Derfor er det i Norges interesse å styrke havnæringene og legge til rette for videre vekst. Stad skipstunnel vil redusere ventetiden for skipsfarten og åpne en ny sammenhengende transportkorridor langs kysten. På kysten er det hurtigbåtene som er vår jernbane, og i Vestland blir det satset stort på utslippsfrie hurtigbåter. Stad skipstunnel er kort oppsummert en investering i det Norge skal leve av i framtida!🐟⛴💚