[Bergen/Rubbestadneset 23. juni 2022] Bertel O. Steen Power Solutions kjøper teknologibedriften Servogear, og styrker sin posisjon som leverandør av integrerte fremdriftsløsninger for det grønne skiftet innen den maritime næringen.

Bømlo-baserte Servogear er en ledende norsk leverandør av fremdriftssystemer, basert på CPP-design (Controllable Pitch Propeller) til det internasjonale hurtigbåtmarkedet. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 126 MNOK, hvor 60% gikk til eksport. Servogear ble grunnlagt i 1973 av Leif Magnus Endresen og har siden oppstarten utviklet seg til å bli en betydelig internasjonal leverandør av høyeffektive fremdriftssystemer i flere fartøysegmenter. Produktleveransene inkluderer gir, kontrollsystemer og det unike vripropellsystemet til Servogear. Gjennom snart 50 år har selskapet levert mer enn 1800 installasjoner til kunder over hele verden.

– Bertel O. Steen Power Solutions har over flere tiår vært en ledende leverandør av fremdriftsløsninger for hurtiggående fartøy. Etter oppkjøpet av Servogear, vil gruppen kunne tilby komplette og integrerte fremdriftsløsninger med dieselmotorer, hybride/elektriske energisystemer samt markedets mest effektive CPP portefølje, sier Ove Johan Solem, CEO i Bertel O. Steen Power Solutions.

Ove Johan Solem, CEO Bertel O Steen Power Solutions

– Bertel O. Steen Power Solutions er en ideell partner, og som ny eier av Servogear vil de sikre selskapets videre internasjonale vekst, og bidra til å sikre arbeidsplassene på Bømlo. Bertel O. Steen Power Solutions satsning over flere år på utvikling av hybride og elektriske fremdriftsløsninger, kombinert med Servogear’s unike og energieffektive propulsjonssystem gir en sterk industriell aktør innen det maritime grønne skiftet, sier Rolf Haldorsen, styreleder i Servogear.

Rolf Haldorsen, Styreleder Servogear

Servogear oppnådde i 2021 en sterk inntektsutvikling takket være innsatsen til alle våre ansatte og vår solide markedsposisjon. Bertel O. Steen er en perfekt eier for selskapet i den neste fasen, og de vil tilføre oss nødvendig kompetanse og ressurser for å ta de neste stegene videre. Sammen vil de to selskapene fortsette å investere i utvikling av neste generasjons fremdriftsteknologi, for å kunne levere de mest energieffektive løsningene i vår bransje, fortsetter Haldorsen.
– Servogear har en unik kompetanse innen hydrodynamikk, og selskapets EcoFlow PropulsorTM løsninger vil gi Bertel O. Steen Power Solutions mulighet til å tilby integrerte fremdriftsløsninger fra bro til propell for raske og lette fartøy hvor vekt og energieffektivitet står i fokus. Bertel O. Steen Power Solutions får også med dette oppkjøpet en internasjonal tilstedeværelse hvor vi kan tilby effektive løsninger til både eksisterende og nye kunder. Vårt unike servicetilbud som er bygget opp over mange år for å betjene kunder med store krav til oppetid, vil nå utvides til å gi enda større kundeverdi, sier Solem

Kontakt Bertel O. Steen Power Solutions:
CEO Ove Johan Solem, +47 476 52 066, ojs@bospower.no
Director Marine Propulsion Eirik Nesse, +47 958 23 635, eirik.nesse@bospower.com
Servogear:
Styreleder Rolf Haldorsen, +47 905 62 726, rolf.haldorsen@haugnett.no

Om Servogear
Servogear er lokalisert på Rubbestadneset/Bømlo, og har ca 50 ansatte og hadde i 2021 en omsetning på 126 millioner. Servogear AS er en ledende produsent av Controllable Pitch Propeller (CPP) og girsystemer for arbeidsbåter for offshore vindparker (CTV), hurtigbåter for passasjertrafikk, rednings- og patruljefartøy og yachter. Servogear ble startet 1973, og har siden den gang blitt en ledende internasjonal produsent av fremdriftssystemer, og har levert mer enn 1800 installasjoner over hele verden.
The Servogear Ecoflow PropulsorTM er et unikt CPP system for høyhastighets fartøy og tilbyr en optimal kombinasjon av hastighet, trekkraft, manøvrer evne og drivstoffeffektivitet. Høy virkningsgrad har særlig stor verdi når båtene skal drives fram av batteripakker, som er både tunge og dyre. Med mer effektive propulsjonssystemer og skrogdesign kan en oppnå høyere fart, og spare på vekt og investering. Servogear har vunnet 14 av de siste 16 kontraktstildelingene i Norge for hybride og nullutslipps hurtigbåter.
Servogear CPP-systemet dekker et motorområde på 400 til 4000 kW og hastighet opptil 50 knop. I dagens marked med ekstremt høye drivstoffpriser kan også konvensjonelle fartøy oppnå stor innsparing med Servogear sine løsninger, og samtidig vil de bidra til lavere CO2 utslipp.

Om Bertel O. Steen Power Solutions
Bertel O. Steen Power Solutions er en del av Bertel O. Steen-gruppen i Norge og opererer på 7 lokasjoner i Norden med hovedkontor i Bergen. Selskapet har 140 ansatte og hadde i 2021 en omsetning på ca 550 millioner. Selskapet leverer innovative kraft- og energiløsninger for ulike bruksområder og markedssegmenter over hele Norden.
I det maritime segmentet leverer selskapet dieselmekaniske og dieselelektriske fremdriftsmotorer, samt batterielektriske eller hybride energisystemer til fartøy. Selskapet har utviklet eget kraft- og energistyringssystem (PEMS).
I Power Generation-segmentet designer, leverer og støtter selskapet integrerte reservekraftløsninger, samt utvikler energilagringssystemer for kritisk infrastruktur, datasentre, industrianlegg og kraftselskap.
Selskapets omfattende tjenestetilbud sikrer høy oppetid for kundenes systemer. Et omfattende reservedelslager kombinert med et stort team av multidisiplin-teknikere, sikrer rask og pålitelig støtte for kundenes forretningskritiske kraftsystemer.