[18.12.2020] Flakk og Brødrene Aa i hydrogen-samarbeid

Tre prosjekter får nå i alt 70 millioner kroner til å utvikle nye utslippsfrie havgående transportløsninger.

De tre prosjektene som får støtte til utvikling er henholdsvis et skip som skal transportere og bruke ammoniakk som drivstoff, og to utslippsfrie fartøy for persontrafikk og last. Støtten gis gjennom Pilot-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Flakk International AS, Ålesund: Tildeles 11,8 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er i samarbeide med Brødrene Aa i Hyen å utvikle og pilotere et hydrogendrevet, nullutslipps katamaranfartøy for kombinert passasjerer og biltransport. Pågående PILOT-E prosjekt Hellesylt Hydrogen Hub vil sikre leveranser av grønt hydrogen.

Se også artikkel i Teknisk Ukeblad: https://www.tu.no/artikler/pilot-e-sikrer-nullutslippsskip-innen-2025/504531