fbpx

Fantastisk nyhet for kysten og hurtigbåtnæringen

Regjeringen bevilger 1 milliard til Stad skipstunnel i neste NTP-periode.

Statsminister Jens Stoltenberg uttaler at Stad skipstunnel er et viktig prosjekt som fremmer sikkerhet og fremkommelighet langs kysten.

HRF har jobbet aktivt gjennom styringsgruppen for Stad skipstunnel blant annet fordi en tunnel gjennom Stad vil bidra til mer bruk av hurtigbåter både i rutetrafikk og i reiselivssammenheng. Realisering av nye ruter vil bety utfordringer både for konstruktører, verft, underleverandører og rederiene.  Ny båter betyr nye krav til fart, komfort og ikke minst miljø.

Ved å løse disse utfordringene vil leverandørene stille enda sterkere på eksportmarkedet.

Viktigst er likevel den sikkerheten som Stad skipstunnel vil bety for sjøfarende langs kysten. Når tunnelen er realisert om ikke så mange år vil det bety lavere risiko og  mindre venting for alle som velger sjøveien.

Arkiv