Hurtigbåtforbundet vil med dette takke alle for godt sammarbeid i det rare året som vi nå legger bak oss.

Mange av HRF`s medlemmer har, som flere andre i reise- og maritim bransje, hatt et vanskelig år. Vi håper at 2021 gradvis bringer oss til normale forhold slik at virksomhetene minst kommer tilbake til det aktivitetsnivå som vi forlot i mars 2020. Styret og DL i HRF vil spesielt takke representantene i Forhandlingsutvalget og Teknisk Utvalg for arbeidet som de har lagt ned for felleskapet denne høsten. Takker også Ottar Aare for innsatsen i arbeidet med å få oppstartsmidler for realisering av Stad Skipstunnel inn på Statsbudsjettet. Og sist men ikke minst vil vi takke alle medlemsbedrifter for god mottakelse av ny daglig leder, samt tålmodighet i forhold til stadig avlyste arrangement.

Med et lite forbehold om at Pfizer-vaksinen vil få den effekt som det forventes, så vil HRF med dette love at Hurtigbåtkonferansen (flyttes kanskje til høsten) og Årsmøtet skal gjennomføres på normalt vis i det kommende år!

Ha en riktig God Jul!

Vennlig hilsen Styret og daglig leder i Hurtigbåtforbundet