fbpx

HRF årsmøte i Stavanger

Årsmøtet i Stavanger i helgen samlet 62 deltagere. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene ble det tid til flere turer til Rogaland sine kjente reisemål, selvsagt med det mest moderne av hurtigbåter. Jon Arne Helgøy og Lars Andre Rødne hadde tatt på seg størsteparten av det praktiske rundt årsmøtet og var, sammen med sine ansatte, vertskap. Det var ikke vanskelig for deltakerne å registrere at de to rederiene er blant de mest profesjonelle innenfor turist og chartermarkedet.

HRF -prisen

Fredag ble det gjennomført en seminardel. Når nye losbåtkonsepter ble presentert så skapte det interesse i forsamlingen der flere er med i kampen om nye kontrakter. Også universell utforming stod sentralt. Tomas Nesheim som er fagleder – universell utforming og driftsleder båt i Kolumbus AS fortalte engasjert om hvordan en med enkle midler og praktisk tenkning kan gjøre transportmidler som hurtigbåt lettere tilgjengelig for alle. Mange har hørt dette tidligere, men igjen fikk Tomas Nesheim på en enkel og likefrem måte frem at dette ikke handler om store kostnader og omfattende tiltak, men om de enkle praktiske tiltak som i de fleste tilfeller er gode tiltak for alle brukerne.

Det kom nok som en overraskelse på Tomas når han etter foredraget fikk beskjed om å vente litt. Jon Arne Helgøy fikk ordet og bekjentgjorde at Tomas Nesheim var tildelt HRF-prisen 2015 for sitt arbeid med å innføre universell utforming. Bak forslaget står Gustav Oma, Oma Baatbyggeri og Tor Øyvin Aa, Brødre Aa.

«Ved arbeidet sitt i Kolumbus gjør Tomas Nesheim en fremragende jobb for å fremme universell utforming. Ikke minst innenfor hurtigbåt har han påvirket oppdragsgivere, hurtigbåtverft og rederier til å finne gode hensiktsmessige løsninger. Tomas sin strategi er å peke på fordelene med universell utforming for alle, i stedet for å stille krav gjennom regelverket. Han fremhever at universell utforming handler mer om å endre tenkemåten til de som tar avgjørelser», står det blant annet i begrunnelsen fra forslagsstillerne.

Prisen består av diplom og et maleri av Jan Willy Folgerø-Holm, æresmedlem i HRF og anerkjent kunstner.

 F.v Ottar J. Aare, Jon Arne Helgøy, Lars Andre Rødne, prisvinner Tomas Nesheim og styreleder i HRF Mats Martinsen

F.v Ottar J. Aare, Jon Arne Helgøy, Lars Andre Rødne, prisvinner Tomas Nesheim og styreleder i HRF Mats Martinsen

 

Turer hører med

De flotteste fra hurtigbåtflåten både til Rødne og Helgøy Skyssbåt ble brukt til turer til Lysefjorden, Kvitsøy og Preikestolen. Båtene ble selvsagt besiktiget og kommentert av den særdeles kompetente forsamling, – og alle bestod med glans.

En glad gjeng på Prekestolen. Halvdan Endresen mangler på bildet.

En glad gjeng på Preikestolen. Halvdan Endresen mangler på bildet.

Arkiv