[09.03.2021] HRF har gjennom møte med Sjøfartsdirektoratet og oppfølging mot Næringsdepartementet, oppnådd å få til ei ordning der «sesongfartøy» uten faste kontrakter kan gå i varmt opplag og få fritak for Årsgebyret. Dvs. opplag uten å måtte levere inn sertifikatene. Denne ordninga retter seg mest mot de fartøy som er rettet inn mot turist- og charter-markedet. Vi håper at mange kan få god nytte av denne muligheten i påvente om at markedet og sesongen skal komme tilbake.

Dette er en liknende ordning om Olje og Offshore fikk i stand for en hardt rammet næring under krisen i 2016.

Sjøfartsdirektoratet vil publissere rundskrivet i løpet av kort tid. Det er HRF som har fremsatt og formidlet behovet for myndighetene. Derfor er det med glede at vi kan bringe denne glad-nyheten først til våre medlemmer!

Faktura for NOR Årsgebyr sendes ut rundt 23. mars. Søknad om godkjenninga av Årsgebyfritak etter denne ordningen må sendes inn i løpet av 3 uker etter motatt årsgebyr.

Rundskrivet sendes på egen epost til alle HRF-medlemmer:

RSV 5-2021 – Retningslinjer for norske passasjerskip i opplag – årsgebyrfritak for passasjerskip i opplag som følge av Covid-19.

https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/retningslinjer-for-norske-passasjerskip-i-opplag—arsgebyrfritak-for-passasjerskip-i-opplag-som-folge-av-covid-19/