[23.02.2021] NOx-fondet innfører støttesats 400 kr/kg NOx-redusert for alle tiltak. Endringen innebærer at tiltak som frem til nå har hatt lav støttesats, slik som NOx-rensing med SCR og energieffektivisering, får doblet sin støttesats fra 200 til 400 kr/kg NOx redusert.

https://www.nho.no/samarbeid/nox-fondet/nyheter/endringer-i-nox-fondets-stotteordning/

25. november i fjor holdt undertegnede en presentasjon for styret i NOx-fondet. Utfordringen som vi hadde fått var å gi innspill omkring støtteordningen slik den var på det tidspunkt, og om hvordan vi så for oss at dette virkemiddelapparatet kunne bli bedre. Sammen med Teknisk Utvalg i HRF hadde vi flere Teams-møter, samt annen utveksling som til slutt førte frem til argument og dokumentasjon på hvordan vi mente ordningen måtte justeres for å treffe mer motiverende for typiske hutigbåter. Dette materialet ble satt opp i en presentasjon slik at vårt budskap kunne formidles på Teams og deles med de aktuelle personene i NOx-fondet etterpå.

NOx-fondet har nå besluttet å dobble støttesatsen. Vårt «krav» var at denne satsen måtte opp på gammelt nivå på 500. Vi fikk dermed ikke fullt gjennomslag, men det må sies at dette var et godt steg i riktig retning. Vi håper med dette at flere nå kan ta steget og få glede av støtteordningen i forbindelse med remotorisering og eksos-rensing.

[…] Formålet er at høyere støtte og lavere risiko for søker skal bidra til at flere utslippsreduserende prosjekter blir omsøkt og gjennomført, og at målene i NOx-avtalen blir oppfylt. Gjennom koronaperioden har mange prosjekter blitt kansellert og utsatt og det er behov for å fylle på tiltaksporteføljen. Vi har tro på at endringen kan føre til flere søknader og flere utløste tiltak, særlig for mindre fartøy som hurtigbåter og kystgodsskip som bare delvis går på norskekysten, avslutter Johnsen. (daglig leder i NOx-fondet, Tommy Johnsen.)

Dette er nettopp det som var vårt budskap!

Her er noen av våre slider fra presentasjonen:

Stor takk til HRF Tekniske Utvalg for innsats og arbeid som ble lagt inn her!

Bjarne Rygg, daglig leder HRF.