fbpx

HRF IMOT FLYTTING AV REDNINGSSKØYTA FRA MÅLØY TIL FLORØ

I brev til Redningsselskapet av 8.1. 2014 uttaler HRF følgende om planene om flytting av redningskøyta fra Måløy til Florø:

Like før jul ble det kjent at Redningsselskapet har planer om å flytte redningsskøyta sin stasjon fra Måløy til Florø.  Det fremgikk i media at dette forslaget var ute på høring. Det gikk ikke frem hvem som er høringsinstans. Selv om vi ikke formelt er invitert til å komme med innspill, velger vi å gjøre det i denne formen.

Hurtigbåtenes Rederiforbund har engasjert seg i prosjektet Stad skipstunnel. De tre siste årene ved representasjon i styrings- og prosjektgruppen. Forbundet ser på realisering av Stad skipstunnel som et svært viktig samferdselsprosjekt, men først og fremst som et prosjekt som vil fjerne risikoen ved passering av det farligste og vanskeligste området langs kysten.

Frem til Stad skipstunnel blir realisert er det av den største betydning at beredskapen i området blir opprettholdt, – og helst forbedret. Det er derfor med undring vi registrerer planene Redningsselskapet har om å flytte redningsskøytestasjonen fra Måløy til Florø.  Med mer enn to timers seilas fra Florø, og det samme fra Ålesund (noe mindre fra Fosnavåg dersom det ligger skøyte der), vil det være små muligheter for å nå frem i tide dersom fartøy kommer i drift på Stad.

Det er vanskelig å se gode beredskapsmessige grunner til å flytte stasjonen til Florø. I området Florø til Solund finnes det tre ambulansefartøyer som er i høy beredskap.  Årlig utfører disse flere søk og redningsoppdrag. Båten i Florø er også losbåt. Farvannet i denne delen av kysten er langt bedre skjermet en tilfellet er ved Stad.

I Måløyområdet er det redningsskøyta som utgjør ambulanseberedskapen. Som kjent er det strenge krav til sertifisering av både fartøy og mannskap for å kunne drive med dette. Vi er ikke kjent med hvordan Redningsselskapet har planlagt å oppfylle sine forpliktelser i den sammenheng dersom stasjonen blir flyttet.

Hurtigbåtenes Rederiforbund vil på det sterkeste fraråde å flytte redningsskøyta sin stasjon fra Måløy til Florø.

Arkiv