[20.06.2022] Ta turen innom Rygerelektra ved kai i Arendal, tirsdag 16. august kl. 11-12! Der vil det foregå et særlig interessant seminar og debatt omkring Bærekraft, turisme og transport til sjøs.

Hurtigbåtforbundet, i samarbeid med Rødne, The Fjords og Brim Explorer inviterer til en fagprat om bærekraft og grønn omstilling i turistfjordene.

Sammen representerer de spydspissen av privat satsing på bærekraftige opplevelser på havet. Nå ønsker de flere med på laget og presenterer løsningen til flere av utfordringene turistfjordene står overfor:

Med kai-anløp for cruisebåter utenfor fjordene kan norske skyssbåtrederier med lette nullutslippsfartøy frakte passasjerer inn til fjordene uten belastning på lokal infrastruktur. Det vil eliminere utslippene fra cruisebåter i de trange fjordene, og bidra til lokal verdiskapning langs hele kysten.

Fremtidens fjordturisme krever bærekraftige løsninger for transport og distribusjon av cruise-turistene, men for å få til dette er vi avhengige av at det legges til rette.

De største hindrene for denne utviklingen er mangelen på infrastruktur. Det er nesten ingen havner i Norge i dag som legger til rette for elektrifisering av mindre båter, med mindre det er et krav om det i en offentlig anbudsrute.

Sammen vil HRF, Rødne, The Fjords og Brim Explorer legge frem en 5-punktsliste med krav til regjeringen for økt grønn satsing på fjordene før 2026.