[14.09.2022] Bærekraftige opplevelser – Vår vei inn i fremtiden!

Det er klart for årets Hurtigbåtkonferanse på Flesland / Bergen Airport. Som tidligere år, så er det fremdeles med fokus på hvordan passasjerbefraktning til sjøs skal kunne svare opp forventning og krav til redusert klima- og miljø-avtrykk.

Denne gangen er vi mer rettet mot det private og kommersielle.

Det piloteres og konkurreres nå om flere konsesjonsruter der lav- eller nullutslipp krav er gitt. På denne måten blir ekstra-kostnaden dekket opp med tilskudd og virkemidler bygget inn i konkurransen. Men hva med alle andre ruter/aktører som også gjerne vil bidra til omstilling og redusert avtrykk? Vi vet at et grønt fartøy gjerne har en byggekostnad som er omtrent 50% høyere enn hva et konvensjonelt fartøy ville kostet. Og da er du bare kommet halveis. Skal du få glede av din grønne invistering, så må du i dag også bygge din egen infrastruktur på land. Dette svir igjen dobbelt på kostnaden og i tillegg så må du gjerne krangle i flere år med kommune og kai-eier for å få disponere egnet areal. Frem til i dag, erfarer mange som har satset grønt, at «ingen» vil gi deg plass til hurtigladeren!

Når alle må bygge sin egen lade-infrastruktur, så blir det blodrødt på bunnlinjen for alle!

Det offentlige, Staten, NVE, m.fl. må på banen! Utbyggingen av landstrøm- og ladestrøm-infrastruktur må speedes opp! Vi må ha god forutsigbarhet for satsing. Aktører som vil ta risken, gjøre en fremtidsrettet innsats for at Norge oppfyller sine forpliktelser, må ha et formålstjenelig system der en kan putte inn lade-pluggen! Norge må få i gang et standardissert ladesystem i havnene, og som er tilgjengelig for alle!

Innovasjon – Teknologiutvikling – Samarbeid

På listen over foredragsholdere så er det flere kjente og mer kjente fra næring, organisasjoner og det politiske miljø. Her er mange ulike roller og innfallsvinkler, men med det samme mål. Felles for alle, er at de vil med sitt arbeid og sin satsing vektlegge bærekraft og grønn omstilling for å føre denne verden videre til neste generasjon. Man ser noe litt ulikt på veien dit, men med samarbeid på langs og på tvers av næringene, så åpner det seg nye og spennende muligheter. Det kan gjøres god business med grønne og smarte konsepter i et kommende marked… Vil reguleringer i Verdensarvfjordene, andre turistfjorder og Stad Skipstunnel kunne åpne opp for annen verdiskaping og sysselsetting, større enn det vi har i dag? Disse sist-nevnte forholdene er meget viktige faktorer for grønn hurtigbåt- og passasjerfartøy-satsing på kysten.

Må man absolutt invistere i komplett nytt materiell for å oppnå god omtale og annerkjennelse? Kan sirkulær tanke med ombygging av eksisterende være mer bærekraftig og miljø-riktig satsing?

Vi skal på årets Hurtigbåtkonferanse få presentert interessant og innholdsrikt om strategier, konsepter, utfordringer, teknologier, muligheter, vanskeligheter, realiteter m.m.

Knut Arild Hareide, Stine Lise Hattestad Bratsberg, Per Sævik, Wilfred Norlund, Nathalia Golis, Erlend Hovland, Sandra Bratland, m.fl. kommer.

Kommer du???

Konferansen går fra lunsj onsdag til lunsj torsdag, og er åpen for alle. Vi har i vår avtalte pakke med Clarion Hotel Bergen Airport forhandlet frem gunstige priser på enkeltrom og dobbeltrom. Disse kan fremdeles bookes gjennom oss. Men tiden nærmer seg fort for deadline. Vi kan ikke holde avsatt rom lenger enn til midten av neste uke (uke 38). Etter det, er det ikke mulig for oss å garantere for ledig rom.

Påmelding finner du her: https://hrf.no/hurtigbatkonferansen/

Velkommen!