fbpx

HURTIGBÅTKONFERANSEN 2014 – MED FOKUS MATERIELL OG KOMPETANSE

Årets Hurtigbåtkonferanse er lagt til Clarion Hotel Admiral i Bergen 18.-19. mars. Konferanse vil få to hovedfokus. Det ene er  utfordringene som ligger i spesifikke krav til materiell i anbudsruter; som  alder, komfort, fart og lignende.

Det andre  vi setter søkelyset på er ufordringer knyttet til grunnopplæring, erfaringsbakgrunn, rederiintern opplæring, pålagte kompetansekurs og fartstidskrav.

Begge temaene er dagsaktuelle etter sterk kritikk i media rundt gammel materiell i anbudskontrakter og ved at en nå står fremfor gjennomføringen av ny kompetansetiltak vedtatt på STCW- møtet i Manila i 2010.

Programmet er er ikke endelig fastsatt, men vi kan love engasjert foredragsholder og gode debatter. Og ikke minst viktig, de gode samtalene med aktører fra hele hurtigbåtnæringen, andre innvolverte og myndighetene.

Vel møtt i Bergen.

 

Arkiv