fbpx

Hurtigbåtkonferansen 2015

Hurtigbåtforbundet, HRF gjennomførte 16. og 17. april sin ellevte Hurtigbåtkonferanse.

Denne gangen om bord i hurtigruteskipet Midnatsol. 80 deltakere fra næringen, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og skoleverket fikk gjennom engasjerte foredragsholdere høre om en næring på full fart forover i forhold til miljø og økonomi.

Tema for konferansen var Hurtigbåten i en verden av 0-visjoner. Dette temaet ble valgt i lys av de seneste politiske signal fra regjeringen og EU om 0-utslipp fra kollektivtransporten innen få år. Et høgaktuelt tema for en næring som er kjent som storforbruker av energi. Det er et faktum at det koster mye energi å bevege seg fort på sjøen. Samtidig er hurtigbåten ofte det eneste alternativet for å opprettholde et akseptabel samferdselstilbud og trygghet i mange kystsamfunn.

Men det var langt fra depresjon og maktesløshet som preget konferansen. I foredrag etter foredrag kom viktige næringsaktører frem med alternative fremdriftssystemer, energikilder og nye skrogformer.

Hurtigbåt drevet av brenselceller med hydrogengass som brennstoff. Gass blir produsert i  småkraftverk like i nærheten. Med andre ord ren fossekraft rett på tanken. Eneste utslippet er litt destillert vann. Dette høres ut som en hver miljøforkjemper og politiker sin våte drøm.

Denne drømmen kan vi våkne opp til som virkelighet ganske snart. Teknologien er kjent og planene er lagt. Da vil hurtigbåten være det reneste alternativet vi kan tenke oss. I motsetning til vei og bane er det ikke noe infrastrukturregnskap som kommer i tillegg.

 

Batteri, hybrid og terminaltid

Batteriteknologien er i rivende utvikling. Teknologien fra i fjor er allerede i ferd med å bli utdatert. Det ble i flere foredrag dokumentert god økonomi i bruk av batterier, enten som eneste kraftkilde i korte ruter eller i hybridløsninger der batteridriften for eksempel blir brukt ved havneanløp. Hybriddrift kombinert med avanserte eksosrensesystemer vil kunne gi meget gode resultater på kort sikt.

Andre forbedringsmuligheter ligger i effektive terminaltanløp. Det ble vist til undersøkelser som tyder på at plasseringen av hurtigbåtterminaler innerst i mange havner langt fra er miljøvennlig eller effektivt. Andre undersøkelser viser at måten mannskapet bruker maskineriet gir svært store utslag i forbruk.

 

Stad skipstunnel

Realiseringen av Stad skipstunnel stod sentralt under konferansen. Den viktigste samfunnsøkonomiske gevinsten ved dette prosjektet ligger i etablering av nye hurtigbåtruter. Det er en utfordring for oppdragsgiverne, fylkeskommunene på begge sider av Stad, å innarbeide dette i neste anbudsperiode som begynner bare få år før Stad skipstunnel er klar til bruk.

Eker Sandvik var på forhånd utfordret til å komme opp med løsninger for en lang rute langs vestlandskysten via Stad skipstunnel. Deltakerne på konferansen ble presentert for spenstige prosjekt som viser at både 50 knop, svært akseptabelt energiforbruk og god komfort er oppnåelig ved å kombinere kjent teknologi. Dette bør gi politikerne og planleggerne i fylkeskommunene noe å tenke på fremover mot nye anbud.

 

Eker Sandvik sitt svar på utfordringen om en båt for 50 knop og lange ruter bl. a. gjennom Stad skipstunnel.

Arkiv