På grunn av korona-situasjonen er Hurtigbåtkonferansen 2020 utsatt til  neste år.

Konferansen skulle vært avholdt på Scandic Nidelven i Trondheim 28. og 29. april. Vi er nå blitt enige med hotellet om å flytte arrangementet våren 2021.

Vi vil takke de som har sagt seg villige til å holde foredrag og de som har meldt seg på og beklager at vi under de rådende omstendigheter ser oss nødt til å utsette.