[08.06.2021] OPPDATERT INFORMASJON !

Hurtigbåtforbundet har tro på at vi er på vei ut av pandemien og satser på trygge omgivelser for vårt arrangement i Bergen til høsten. Tilbakemeldingen er at næringen/bransjen ser frem til å møtes igjen, så dette må bli bra. Det meldes fra FHI og Regjeringen at Trinn 3 av gjenåpningsfasen settes inn 17. juni. Det vil si at Norge er i rute ut av pandemien, og de videre trinn 4 og 5 kommer stegvis etter. Vi har valgt en komplett hotell-lokalitet litt utenfor selve by-kjernen, men nærmere Flesland. Dette er bevisst for å ta vekk noe usikkerhet ved å holde oss unna pressområder. Skulle det derimot skje dramatisk tilbakefall i forhold til nye mutasjoner e.l., så vil vi kaste inn håndkleet i god tid før.

Vår hurtigbåtkonferanse vil handle om miljø & klima, lav- og null-utslipp og bærekraftige løsninger. Det er en spennende tid med mye utvikling, og det bygges opp store forventninger til den fremtidige hurtigbåt. Vi vil selvsagt få presentert nye og gode tekniske løsninger, men vi skal også utfordre på politikk, rammevilkår, økonomi, virkemiddelapparatet, beredskap, sikkerhet, etc. Mange er veldig bekymret for konsekvensene og prislappen. Hvem vil juble og hvem vil blø?

Vi har allerede spikret mye av programmet. Vi ser for oss en struktur omtrent slik:

Torsdag Sesjon 1: Fylkeskommuner, kollektivselskaper, o.a. om anbud, krav, målsetting, etc.

Torsdag Sesjon 2: Veien til målet; Utfordringer, løsningene og konsekvenser

Fredag Sesjon 3: Fortsetter på Veien til målet; Utfordringer, løsningene og konsekvenser

Fredag Sesjon 4: Virkemiddelapparatet og myndigheter

Fredag avslutning med panel/debatt og oppsummering

PS: Dette er foreløpig plan. Mye kan endres, både i struktur og rekkefølge…

Vi hadde satt veldig stor pris på om dere kunne finne tid til å delta her. Det vil også være mange stands-bord i mingleområdet der man kan komme tettere i dialog med foredragsholdere og andre selskap/leverandører.

Som dere sikkert skjønner så vil høyst aktuelle Fylkeskommuner, kollektivselskap, politikere, rederi, verft og leverandører være samlet her. Vi kan bl.a. nevne disse:

Vestland FK

Nordland FK

NTNU/TØI – ZEVS

Kolumbus/TRAM

Fjellstrand/TRAM

SES-X

Corvus

NCE Maritime Cleantech

NOx-fondet

Enova

Norsk Industri

Sjøfartsdirektoratet

Flere HRF-selskaper

+++

Fredag i lunch-tider avsluttes fagkonferansen, og arrangementet glir over i Årsmøte-samling. Her blir det både møte-virksomhet, festmåltider og organisert utfart med servering og underholdning.

Booking/Påmelding vil bli organisert på online system og lagt opp med gunstige priser for flere alternativer; Komplett pakke alle dager, kun konferanse eller kun årsmøte, med eller uten hotell-rom.

Følg med på vår kalender!

Program og invitasjon kommer!

Følg med på vår hjemmside og Facebook.