[25.04.2022] Kontaktmøte med Sjøfartsdirektoratet i Haugesund har etablert seg til å bli avholdt på etterjuls-vinteren. I 2021 ble det gjennomført som et Teams-møte i februar, men i år (2022) var det endelig klart for fysisk møte i Haugesund. Vi skulle da få hilse på den nye Sjøfartsdirektøren, Knut Arild Hareide. Siden han er ny og ganske ukjent med HRF og bransjen for øvrig, så var bestillingen fra Sdir at vi måtte vie mye av tiden til å fortelle hvem vi er, våre utfordringer og hva vi står for til den nye lederen i Sjøfartsdirektoratet.  

Vi forberedte oss med en omfattende presentasjon for det øverste team i direktoratet, og holdt det gående i 3 timer sammen med dem. I tillegg til presentasjon av HRF, så la vi frem og fikk en god dialog på følgende saker:

 • Medisin Forskriften, FOR-2001-03-09-439
  • Gjentakende fra forrige møte. Forskriften må revideres.
 • Maskindagbok, standard krav til maskindagbok passer ikke for LC/HSLC fartøy
  • Gjentakende fra forrige møte. Sjøfartsdirektoratet er i prosess med godkjenning av elektronisk tilpasset løsning.
 • Problemstillinger vedr. 63-fartøy FOR-2020-01-14-63 (ex. 1400-forskriften)
  • Situasjoner med 63-fartøy i næring, pasient-transport og skoleskyss
  • HRF mener at sikkerheten er satt til siden, og at flere minimums-krav må innføres
 • Krav om likebehandling og rett praksis av inspektører på Sdir sine lokale stasjoner
  • Uheldig arbeidsutførelse av inspektører; uklar agenda
  • Fremgangsmåte som skaper frustrasjon og oppgitthet
  • Svært ulik grad av «egen-engasjement» mellom inspektører
  • Løsninger godkjennes / underkjennes ulikt mellom stasjoner/inspektører
  • Tilfeldig tilføring av uberettigede pålegg – egne meninger/tolkninger
  • Rederi ungår mest «krevende» distrikt
  • Leverandører må beregne annen kostnad til «krevende» distrikt
  • Konkurransevridende, Uforutsigbart og frustrerende, HRF krever tiltak!
 • Hurtigbåten – en mobbet miljøversting
 • Fremtiden muligheter – Bærekraft og grønn omstilling i turistfjordene

Vi fikk et godt møte med Knut Arild Hareide og flere i hans nærmeste stab. HRF opplevde å få god respons for våre budskap under møtet. Vi har stor tro på at Sjøfartsdirektoratet med Hareides lederegenskaper vil bli et kundevennlig direktorat som vi skal ha nyttig og god kontakt med.