[20.05.2022] Et stort og spennende marked blir bare større og større! Om alt går slik pilene nå peker. Trykket på både de etablerte cruisehavner, såvel som alle de nye som etableres, er og vil bli stort. Det meste i disse lokalsamfunn blir satt på prøve allerede denne sesongen. Og flere prognoser anslår videre økning i årene som kommer. (Foto fremside: Ruben Iversen/Kystverket)

Kystverket melder bl.a. dette: Årets cruisesesong blir «all time high», med 40 prosent flere anløp enn i 2019.[…] I år blir en rekordsesong for antall cruiseanløp i norske havner. Reiseaktiviteten er definitivt gjenopptatt etter Korona-pandemien og mange booker seg derfor cruiseferie. Tall fra Cruise Norway viser at det i 2019 (før Korona) var 3,745 millioner cruisepassasjerer som besøkte norskekysten. Et tilsvarende anslag for 2022 er rundt 4 millioner passasjerer. (les hele artikkelen her: https://www.kystverket.no/nyheter)

Det er svært hyggelig med øket interesse mot Norge som destinasjon. Mer business gir mer klingende mynt i kassa til de få som får glede av det. Ja, vi vil ha øket aktivitet og voksende økonomi, men det må harmonere med dagens fokus og viten om hvordan vi bør levere vår vakre verden videre til den neste generasjon. Dessverre så er slik at det meste av cruise-utviklingen for norske fjorder strider mot alle de gode strategier og handlingsplaner i forhold bærekraft, klima og miljø! For Verdensarvfjordene vil riktig regulering tre ikraft fra 2026. Vi vil jobbe for at dette skal gjelde alle turistfjorder!

Og det vil komme, det er bare spørsmål om tid. Alt tilsier at en strengere regulering for cruise-skipene vil innføres. Selvforsynt stor tonnasje, gammelt og nytt, må ut! Bærekraft og grønnere profil skal dominere i alle turistfjorder! Og HRF skal bidra positivt i denne retning.

Vi vil ha strengere regulering, men vi vil ikke stenge verden ute. Vi vil samarbeide. Det beste er om vi sammen med cruiseskip-næringene finner de gode løsninger sammen. Vi er sikker på at cruiseskip-turisten er opptatt av det samme som oss; Sustainable tourism i the north! Det er klart at vi vil vise turistene alt det rene og vakre som vi har. Det som gjelder er opplevelsen med å seile innover fjordene, vilt og trolsk. Tett på bratte fjell, fossefall, fjellgarder og bygder, i flere timer, før man ender opp i en vakker idyll innerst inne i smykkeskrinet. Det er det som er produktet som selges og kjøpes. Og det er dette vi må ta eierskap til selv!

De norske hurtigbåt- og skyssbåtrederier må ta sats og bygge opp kapasitet med miljøriktig og funksjonelt transport-alternativ. Og virkemiddelapparatene må etablere nødvendig tilskuddsordninger. Cruise-skipene skal holde seg kystnært! De kan ikke fortsette med høyt press på trange fjorder og små havner som i dag. Men vi skal hjelpe dem med å gjøre cruiseskip-passasjeren ekstra fornøyd. Vi må i fremtiden selv tilby disse turistene transporten innover fjordene. En tettere på-opplevelse mellom edelstener og perler inn i selve smykkeskrinet. De store turist-gruppene kan, med våre innovative nullutslipp fartøy, fragmenteres og distribueres til flere gjemte fjordperler.

Vi har alt som trengst. Konseptene er i basis på plass, og vi kan bygge på dagens tilgjengelig teknologi. I HRF-flåten finnes flere gode referanse-fartøy. Våre rederi, verft og leverandører er de beste i verden på nullutslipp-segmentet. Våre myndigheter er fremoverlent og vil jobbe for å forvalte etter formålstjenelige premisser. Alt ligger tilrette for at vårt ettertraktede fjordopplevelse-produkt kan utvikles og utvides kontrollert. Fotavtrykket blir mye mindre og klima-bidraget blir betydelig!

Vi svarer da opp mange av FN sine bærekraftsmål.

Og ikke minst; øket sysselsetting og mere penger vil ligge igjen hos lokale norske virksomheter!!!

Bjarne Rygg, Daglig leder Hurtigbåtforbundet

Sett av datoene nå:

HURTIGBÅTKONFERANSEN 2022, BERGEN 19.-20. OKTOBER – Fjordcruise med sterke inntrykk og minimale avtrykk