[13.01.2022] Hofseth Aqua AS bestiller sin første helelektriske båt hos Maritime Partner AS

Hofseth Aqua har signert kontrakt med Maritime Partner om levering av en hurtiggående passasjerbåt med elektrisk fremdriftssystem. Båten som har fått benevnelsen Alusafe 1180 EL, har en lengde på 11.8 m. Den skal sertifiseres for å frakte inntil 12 passasjerer i tillegg til båtens mannskap. Fremdriften besørges av en elektromotor på 300 kW og en batterikapasitet på 252 kWt. Ved en fart på 24 knop er det beregnet at båten vil få en rekkevidde på 17 nautiske mil, mens rekkevidden vil øke til mer enn 50 nautiske mil om hastigheten reduseres til 13 knop. I hovedsak skal båten brukes til å frakte besøkende fra Valldal til Hofseths nye visningsanlegg som i løpet av året vil komme ved Vindsneset i Fjord kommune.  Uteguiden i Valldal vil stå for driften av båten, og de vil i tillegg benytte båten i tilknytning til sine aktivitetstilbud i og rundt verdensarvområdet i indre del av Storfjorden.

Stort grønnere kan det ikke bli

I tråd med vår målsetting om å være ledende på bærekraft og nullutslipp, går vi nå til anskaffelse av det mest miljøvennlige som finnes av båt, sier Roger Hofseth hos Hofseth Aqua.  Under drift gir båten ingen utslipp av NOx eller CO2.  I tillegg blir båten bygd i delvis resirkulert aluminium, og alt kan i prinsippet gjenvinnes når båten en gang i framtiden skal fases ut.  Båten er også kortreist i den forstand at den er utrustet her i Ålesund og i drift får vi kort reisetid for nødvendig service og ettersyn. Med base i Valldalen og med vannkraft fra Tafjorden, vil ladding av batteriene også være svært kortreist.

Vi er selvfølgelig svært takknemlig for å ha blitt tildelt denne kontakten på en så miljøvennlig båt, sier Peder Myklebust hos Maritime Partner. Båten bygger på et allerede kjent og velprøvd design, men blir nå redesignet fra å bruke fossilt drivstoff til ren energi. Selv om vi har lang og god erfaring fra å levere båter med hybrid fremdrift er dette første båten vi har signert kontrakt på som skal ha helelektrisk fremdrift. Dette er både spennende og inspirerende og vi håper å kunne være en interessant samarbeidspartner i å bidra til å gjøre arbeids båter og passasjerbåter mer miljøvennlige, sier Peder Myklebust.

Skrogbyggingen starter så snart designendringene er ferdig, og båten skal være klar til levering 1 august. Prosjektet er innvilget støtte fra Enova.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

  • Roger Hofseth, tlf. 951 47 941
  • Peder Myklebust, tlf. 901 13 113

Aalesund, 13. januar 2022

Med vennlig hilsen

MARITIME  PARTNER AS     

                                             Hofseth Aqua AS

Peder R. Myklebust                                                               Roger Hofseth.