[10.11.2021] Etter en tids forhandlinger om nivået på tillegg og AFP-fratrekk, ble det i slutten av forrige uke enighet mellom HRF Maritime Arbeidsgivergruppe og sjømannsorganisasjonene om årets mellomoppgjør.

Protokollen som skisserer sentrale- og lokale tillegg, samt fratrekk for siste del av AFP-innføringen, er denne uken signert av oss og Sjøoffiserforbundet, Norsk sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund.

Informasjon om de faktiske tall er sendt ut til alle HRF-rederier.

DL takker HRF Forhandlingsutvalg (Jone, Gunn-Lovise og Daniel) for nyttig og god assistanse som bidrog til en god prosess og som til slutt resulterte i en god avtale.

Bjarne Rygg

Daglig leder HRF