[13.05.2022] 5. mai 2022 overtok GulenSkyss den nye ambulansebåten MS Rosesol fra Måløy Verft. Dette er den første av to ambulansebåter som skal på kontrakt for Helse Førde. MS Rosesol skal være stasjonert ved Hardbakke i Solund kommune.

Ambulansebåtens operasjonsområde er fra Gulen i sør til Atløy i nord. Båten er 23 meter lang, 7,8 meter bred og har en toppfart på 32 knop. På taket har båten et vinsjeområde hvor pasienter kan heises opp i helikopter, alternativt kan lege bringes om bord. Behandlingsrommet er 32 m2 og er utstyrt med to båreplasser. Dette gjør det mulig å betjene to pasienter samtidig.

Fartøyet er blant det største og mest moderne ambulansebåtene som er bygget her i Norge. Det er blitt lagt stor vekt på gode sjøegenskaper i dårlig vær slik at pasienter og mannskap skal føle seg trygge om bord. I tillegg er fartøyet utstyrt med topp moderne navigasjonsutstyr for sikker drift i alle værforhold.

GulenSkyss ser frem til å drive ambulansebåt i vårt nærområde de neste 10 årene. Ambulansedrift til sjøs er et svært viktig tilbud for folk på kysten, og vi glade for å kunne tilby en sikker og god tjeneste.

Vi takker Helse Førde for tilliten de har gitt oss og Måløy Verft for et vel gjennomført oppdrag.