Etter en grundig prosess er Bjarne Rygg nå ansatt, og har begynt i stillingen som daglig leder i Hurtigbåtforbundet HRF fra 1. juni. Bjarne Rygg er 50 år, familiefar og kommer fra Sandane i Gloppen. Han har frem til nå vært konstruksjonssjef hos Brødrene Aa i Hyen. Nytt kontorsted for Hurtigbåtforbundet HRF blir Sandane Senter.

Bjarne Rygg er utdannet ingeniør og har lang fartstid innenfor utvikling av moderne passasjerbåter. Oppgavene hos Brødrene Aa omfattet blant annet ledelse av Brødrene Aa Engineering. Han har hatt ansvar for kontakten med klasse- og sjøfartsmyndigheter samt dialog med kunder og leverandører. Oppgavene omfattet også utvikling- og spesifikasjonsarbeider, prosjektplanlegging, personalansvar og deltakelse i generelle administrative oppgaver i bedriften. Han er sosialt engasjert og ser på ansettelsen i HRF som en stor tillitserklæring og vil gjøre alt for å utvikle organisasjonen fremover.