[26.01.2021] I dag signerte Fiskeridirektoratet en avtale med Norled om innleie av et nytt hurtiggående fartøy til Sjøtjenesten. Oma Båtbyggeri skal bygge det som vil bli et nytt og miljøvennlig hurtiggående fartøy. Kontrakten har en verdi på 195 millioner kroner. Avtalen har en varighet på 10 år inkludert opsjoner, og er ventet å starte opp i starten av 2022.

God miljøprofil

Vi har lagt stor vekt på ivaretakelse av miljø i konkurransen, både under bygging og i drift av fartøyet.

– Fartøyet har et hybrid fremdriftssystem, og en rekke andre smarte løsninger som bidrar til å redusere fartøyets miljøavtrykk, sier fiskeridirektør Per Sandberg.

Skal bygges i Norge

– Med dette fartøyet vil Sjøtjeneste kunne utføre oppdrag langs hele norskekysten, og være operativt hele året. Jeg er glad for at oppdraget gikk til et norsk verft, og jeg vil gratulere Fiskeridirektoratet med en nødvendig og viktig oppgradering, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fartøyet skal bygges i Norge, av Oma Baatbyggeri, og driftes av Norled. Bygging av fartøyet bidrar dermed til å sikre arbeidsplasser i norsk verftsindustri.

– Bygging, oppgradering og vedlikehold av statlige fartøyer bidrar til aktivitet i norsk maritim industri. Det er svært gledelig at det er et norsk verft som har fått oppdraget med å bygge skipet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Driftsområder

Fartøyet er 39 meter og har en toppfart på over 33 knop. Vi planlegger å benytte fartøyet til et vidt spekter av oppgaver, også innenfor områder der vi tidligere har vært avhengig av å leie inn fartøy til enkeltoppdrag, eller innhente bistand fra andre offentlige myndigheter.

– Fartøyet skal i tillegg til ordinær kontroll av fiskeriene, også blant annet benyttes til opprensking av tapt fiskeredskap, og innsamling av kystnære data, sier Sandberg.

– Til å gjennomføre sistnevnte oppgave er fartøyet blant annet utrustet med laboratorium, som gjør det mulig å analysere data om bord på fartøyet, og dermed raskere fatte beslutninger der det er behov for det, fortsetter Sandberg.

Fartøyet er bygget etter et containerprinsipp, som gjør at det er få begrensninger på hvilke oppgaver som kan utføres. Vi har god erfaring fra samarbeid med Havforskningsinstituttet fra dagens fartøy, og med det nye fartøyet vil også Havforskningsinstituttet kunne gjennomføre flere, og mer avanserte oppgaver enn det som til nå har vært mulig fra vårt fartøy.

– Vi er svært fornøyd med valget av både rederi og verft, og trygg på en god leveranse gjennom hele avtaleperioden med et stort rederi med solid erfaring innenfor drift av hurtiggående fartøy, sier Sandberg.