[29.08.2022] NOx-fondet har besluttet å øke støttesatsen til NOx-reduserende tiltak og flåtefornyelse.

Nyhet fra NOx-fondet. Publissert like før helgen: Støtten til NOx-reduserende tiltak øker fra 400 kr/kg til 500 kr/kg NOx-redusert. Når det gjelder flåtefornyelse så vil faste støttebeløp type 1 og type 2 øke med 25 %, men den maksimale nybyggkostnad på 600 mill. kr blir stående. Endringen gjelder ikke for elektrifisering av faste installasjoner på norsk sokkel.

Foto: NOx-fondet.

Formålet med høyere støtte er for å kompensere for prisøkninger i markedet og for at flere utslippsreduserende prosjekter blir omsøkt og gjennomført. Dette er viktig for at målene i NOx-avtalen blir oppfylt.

Økningen har virkning fra og med styremøtet 24. august 2022. Endringen gjelder kun for nye søknader.

https://www.noxfondet.no/nyheter/oker-stotten-til-tiltak-og-flatefornyelse/