[27.01.2023] Parallelt med levering av nybygget M/S «Frey» til Norled AS, har Oma Baatbyggeri torsdag 26 januar 2023 signert kontrakt med Norled for leveranse av en hybrid batterielektrisk hurtigbåt. Båten skal trafikkere i sambandet Trondheim – Vanvikan i Trøndelag.

Båten bygger videre på Oma Baatbyggeri sine tidligere hurtigbåter som det er levert mange av. Båten har kapasitet til å frakte 140 passasjerer.

Fra Oma Baatbyggeri, Gunnar Jan Oma tv, og fra Norled Erlend Hovland th.

Fartøyet føyer seg inn i rekken av fartøy levert fra Oma Baatbyggeri til Norled, som skal eie og drifte båten.

Båten leveres med hybride batterielektriske fremdriftsanlegg og skal i den forbindelse utrustes med batteribyttesystem, som gjør at båtene kan gå med null utslipp av CO2 og 100% elektrisk drift i den ruten som den skal trafikkere. 

Båten er bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100% resirkulerbart. Det sterke men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter.

Passasjerkapasiteten er 140, service fart er 23 knop og lengden på fartøyet er 28 meter.

Med denne ordren sikrer Oma Baatbyggeri god beskjeftigelse frem til våren 2024.

HRF gratulerer både Norled og Oma Båtbyggeri for nytt byggeoppdrag som er plassert i Norge. Også her blir det nok mye som skal leveres av den norske ekspertisen på maritimt utstyr!