[27.01.2023] HYBRIDE BATTERIELEKTRISKE HURTIGBÅTER/KOMBIKATAMARANER MED PLASS TIL VOGNTOG PÅ 22 TONN OG MED KAPASITET TIL 72 PASSASJERER.

Oma Baatbyggeri AS, på Stord leverte torsdag 26 januar 2023 sitt nybygg nummer 548 M/S «Frey» til Norled AS. Oma Baatbyggeri AS og Norled AS signerte kontrakten for 2 stk. 30 meter last/passasjerkatamaraner i januar 2022. Søsterskipet til M/S Frey skal leveres i mai 2023.

Båtene er hybride batterielektriske hurtigbåter som skal trafikkere rutepakke 2, de lokale hurtigbåtrutene, i gamle Sogn. Vestland fylkeskommune og Skyss har på dette sambandet gått i spissen når det gjelder miljøkrav til hurtigbåter, med mål om å både kutte klimagassutslipp og å stimulere til nyskaping.

Rutepakke 2 båtene bygger videre på Oma sitt kombikatamarankonsept som båtbyggeriet har bygget og levert mange av, tilbake til 2001, og som seiler langs den langstrakte norskekysten. Båtene har kapasitet til å frakte vogntog på 22 tonn, alternativt 7 personbiler i kombinasjon med 72 passasjerer.

Rutepakke 2 føyer seg inn i rekken av fartøy levert fra Oma Baatbyggeri til Norled, som skal eie og drifte båtene.

RP2 båtene leveres med hybride batterielektriske fremdriftsanlegg. I motsetning til tidligere leverte fartøy med konvensjonelle fremdriftsanlegg. Dette gjør at båtene kan gå med null utslipp av CO2 og 100% elektrisk drift i de fleste rutene som de skal trafikkere.

Båtene er bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100% resirkulerbart. Det sterke men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter og takler fint et akseltrykk på 12 tonn på akterdekket. Ettersom båtene er lette, er de utstyrt med ballasttanker for å utligne vektene ved lasting/lossing av tunge vogntog.

I tillegg til det store bildekket, har fartøyet kran og lasterom. Passasjerkapasiteten er 72, service fart er 22 knop og lengden på fartøyet er 30 meter.

Oma Baatbyggeri AS

26.01.2023

Viser også til vedlagte bilder av : av Bnr. 548 M/S «Frey»

Fotograf Magne Langåker.

Fra Norled: Roger Riverdal, Mikal Espedal, Erlend Hovland
Fra Oma Baatbyggeri: Jonas Angeltveit, Olav Oma, Gunnar Jan Oma