[16.09.2022] Denne uken fikk vi endelig på plass siste signaturen på overenskomstene med organsisajonene. Fra før (tidlig juni) meddelte vi alle medlemmer informasjon om årets hovedforhandling og enighet om oppgjøret.

Her er noen av de vesentlige krone-elementene som ble avtalt og gitt i protokoll pr. 03.06.2022:

  • Lønnstillegg 3,87% – gjelder fra 1. april 2022. (Endelig prosentuelt tillegg på grunnhyre og de avledende satser er gitt av sentrale forhandlinger 2,37% + lokale forhandlinger2021) 1,5% = 3,87%)
  • Pkt 1.4 Kostgodtgjørelse økes til Kr 200,-

De oppdaterte overenskomstene som nå er distribuert, inneholder korrigert tekst og tabell for grunnsatser og hyrer.

Dersom noen av medlemsrederiene mangler dokumentene, så ta kontakt med undertegnede.

Bjarne Rygg

Daglig leder