[07.01.2021] Den 11.juli 2019 var MS Perlen på ordinært ruteoppdrag i Kragerøområdet. Farten var 26 knop i et område med fartsbegrensning på 30 knop. I farledsforskriften er området definert som hovedled (lokalled og biled er regulert på annet vis). Avstanden til land var 400 meter. Som følge av hekksjø oppstod det skade på to flytebryggeanlegg og en båt som begge var plassert utenfor regulert område. Hverken båten eller bryggene var beskyttet av molo eller annen form for effektiv bølgedemping. En video tatt av brygge-eier viser at sjøgangen var helt reell, men viser også at bryggenes arrangement, mangelfull sikring og svak fortøyning virkelig er det som fører til materielle skader.

For denne hendelsen ble skipsfører politianmeldt og ilagt forenklet forelegg på kr. 15.000,- eventuelt 30 dager på vann og brød. Om han ikke ville godta forelegget innen 5 dager skulle strafferabatten slettes og forelegget oppjusteres til kr. 18.000,- eller 36 dager på nevnte meny.

I tillegg oppstod det krav om reparasjoner av bryggeanleggene mot rederiet på henholdsvis kr 193 000,- og kr 233 000,-. (sistnevnte beløp ble senere noe nedjustert.) Disse beløpa er innhentet priser av landstedeierne på nødvendig utbedring av påståtte skader. Rederiet engasjerte senere en autorisert takstmann som i sin fyldige rapport konkluderer med at det meste av «skadene» egentlig skyldes gammelt materiell eller manglende vedlikehold. Kun det ene anlegget fikk en skadetakst på 40 000,-.

Skipsfører nektet å godta forelegget, og HRF ble innkoblet i saken for å bistå rederiet, skipsføreren og deres advokat. Vi argumenterte med at skipsfører ikke brøt fartsgrensen, han hadde god avstand til land og han seilte som nyttetrafikk i hovedled. Videre påpekte vi flytebryggeanleggenes uheldige plassering og konstruksjon. Våre argumenter knyttes opp til Havne og farvannsloven, samt elementær bølgeteori.

Rettsaken var berammet til 13.01.2021 der HRF skulle stille med 2 vitner. Men i går kom følgende glad-melding fra politiadvokaten: «Etter en fornyet vurdering av bevisene i saken har undertegnede kommet til at saken ikke holder bevismessig og saken trekkes. Saken henlegges etter dette på bevisets stilling.»

HRF har brukt en del tid på denne saken, kanskje mer enn vi normalt har kapasitet til for enkeltsaker, men vurderte det slik at denne saken hadde stor prinsipiell betydning for alle rederimedlemmene våre. Vi må med ren samvittighet kunne planlegge og gjennomføre seilasen med ryggdekning i etablerte lover, forskrifter og farledsbeskrivelser. Disse har på et tidspunkt kommet av en grunn.

Som sjøfarende skal man selvsagt utøve godt sjømannskap og etterleve sjøveisreglene, men man må også kunne stole på at godkjennende myndighet (i dette tilfellet kommunen) gjør tilstrekkelige vurderinger før de godkjenner private anlegg som grenser til hovedled. Her ligger det i sakens natur at det vil kunne oppstå hekksjø.

HRF mener det var uakseptabelt å straffeforfølge en enkeltperson som var ute i lovlig og samfunnsnyttig ærend, og gratulerer rederi og skipsfører med å ha stått av denne utmattende stormen.

Rune og Bjarne