fbpx

Stor interesse for losbåttjenesten

Kystverket sin leverandørkonferanse på Gardermoen om konkurranseutsettelse av losbåttjenesten samlet over 60 deltakere.

Medlemmmene i HRF var sterkt reperesentert. Konferansen var et første steg i retning av en konkurranseutsetting av tilbringertjenesten for los. Både Kystverket og konferansedeltakerene var opptatt av å skaffe seg kunnskap om de mange problemstillingen knyttet til dette som Stortinget har besluttet skal gjennomføres med første utlysning i 2014.

Det er forøvrig det eneste som synes å være bestemt. Ellers var møtet preget av spørsmål fra begge sider. At denne endringen naturligvis ikke er en ønsket situasjon fra de som har sitt virke knyttet til losbåttjenesten, fikk en også eksempel på. Kystverket har engasjert DNV-GL til å kjøre prosessen fremover. Det er nok en god løsning med tanke på erfaringene som er gjort tidligere med konkurranseutsetting av offentlige tjenester.

HRF har invitert Kystverket eller DNV-GL til å orientere om tjenesten og prosessen på årsmøtet i september.

Arkiv