SIM har eit stort tilbod av marine og maritime kurs. På kursplanen for hausten 2022 finn ein mellom anna kurs for hurtigbåt, assessor, vidaregåande sikkerheitskurs oppdatering, grunnleggande sikkerheitskurs, samt passasjer- og krisehandtering.

Kontakt oss for informasjon og påmelding
Telefon: 97 11 99 99
e-post: sim@vlfk.no

Veke 32: Vidaregåande sikkerheitskurs oppdatering + medisinsk behandling + redningsfarkost oppdatering.
Veke 33: Grunnleggande sikkerheitskurs + Grunnleggande sikkerheitskurs oppdatering
Veke 35: Hurtigbåt + Hurtigbåt retrening
Veke 39: Vidaregåande sikkerheitskurs oppdatering + medisinsk behandling + redningsfarkost oppdatering
Veke 40: Hurtigbåt retrening
Veke 43: Hurtigbåt + Hurtigbåt retrening + Hurtigbåt assessor
Veke 43: Vidaregåande sikkerheitskurs oppdatering + medisinsk behandling + redningsfarkost oppdatering
Veke 44: Grunnleggande sikkerheitskurs + Grunnleggande sikkerheitskurs oppdatering
Veke 48: Hurtigbåt retrening
Veke 48: Vidaregåande sikkerheitskurs oppdatering + medisinsk behandling + redningsfarkost oppdatering
Veke 49: Grunnleggande sikkerheitskurs + Grunnleggande sikkerheitskurs oppdatering