[Nyhet fra 13.11.2020]

HRF har fått landet årets forhandlinger med organisasjonene NSOF, NSF og DNMF! Årets forhandlinger har vært langtekkelig og meget krevende. Dette skyldes spesielt pensjon. Men det har også vært en utfordring å få enighet om noen tariff-punkt som vi i HRF mente var viktig for å balansere helheten i oppgjøret.

Årets lønnsoppgjør har følgende endringer:

  • Generelt lønnstillegg
  • Opprydding og justering av lovbestemte og tariffbestemte pensjonsordninger
  • Innføring av AFP
    • HRF starter søker-prossessen med å bli tatt inn i Fellesordningen for AFP f.o.m. 01.01.2021
  • Annen tekstjustering i selve tariffene

Informasjon om de generelle satser er distribuert som informasjon. Tariffene i sin helhet sendes ut til rederi-medlemmer på epost.