[10.10.2022] Om litt mer enn en uke, så braker det løs med årets Hurtigbåtkonferanse i Bergen. Vi har et spennde program med gode foredragsholdere på høyst aktuelle tema for bl.a. industri, reiseliv og den maritime bransje. I tillegg til alt det som skal presenteres fra scenen, så har vi mange interessante utstillere med enkle møte-stand i mingleområdet. Her blir det gode muligheter for kontakt, prat og demonstrasjon av nyheter fra flere leverandører. Det vil også bli mulig å ta en titt på noe spennend utstyr på utsiden av hotellets hovedinngang.

Påmeldingen holdes åpen noen dager til, så det er fremdels mulig å booke seg inn!

Hurtigbåtforbundet støtter også opp under arbeidet til «Hold Norge rent». Derfor vil noen kroner fra konferansen bli øremerket til denne organisasjonen.

Velkommen!